Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 64.4% (47):
 
Ne 27.4% (20):
 
Man neaktualu 8.2% (6):
 

Jau balsavo: 73

Žinoti sveika

Kauno teritorinės ligonių kasos 2007 m. veiklos apžvalga

Kauno teritorinė ligonių kasa paminėjo 10-ties metų sėkmingos veiklos jubiliejų.

 

Įstaigoje-63 darbuotojai (58 proc. turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą), tame tarpe –26 valstybės tarnautojai. Apie 84 proc. darbuotojų dalyvavo įvairiuose mokymuose.

 

Kauno teritorinės ligonių kasos misija kuo geriau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas tenkinant pacientų poreikius, - t.y. visiems apdraustiesiems sudaryti finansines, ekonomines ir vadybines prielaidas gauti savalaikes kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Kauno TLK veiklos zona – tai Kauno ir Marijampolės apskritys. 2007 m. prie ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašę 890 479 gyventojų (tame tarpe apdraustųjų – 876 707). Mažėja prisirašiusiųjų iki 16 metų, o daugėja vyresnių nei 65 metų amžiaus. Į Kauno teritorinė ligonių kasą kreipėsi 54898 klientai dėl draustumo patvirtinimo, įvairių pažymų išdavimo ir kt. Vien tik Europos sveikatos draudimo kortelių išduota 17475,- t.y. 6, 5 tūkst. daugiau nei 2006 m. Klientų srauto aptarnavimo gerinimui įdiegta “vieno langelio” aptarnavimo sistema.

 

Kauno teritorinė ligonių kasa 2007 m. pasirašė sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prevencinių programų vykdymo su 268 ASPĮ (iš jų 149 - viešosios įstaigos ir 105 - privačios). Sutarčių su privačiomis gydymo įstaigomis padidėjo 13,3 proc., o išlaidų kompensacija už suteiktas paslaugas padidėjo 8 proc. Pasirašytos 22 sutartys su slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigomis, 59 -su medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigomis, 13-su medicinos pagalbos įstaigomis, 24 – su asmens sveikatos gydymo įstaigomis, teikiančiomis nemokamas dantų protezavimo paslaugas pagyvenusiems, socialiai remtiniems žmonėms.

 

Vaistinėms už kompensuojamuosius vaistus bei medicininės pagalbos priemones ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už suteiktas medicininės reabilitacijos paslaugas, atsiskaitymai buvo vykdomi laiku. O gydymo įstaigoms už asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo atsiskaitoma avansu.

 

Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti padidėjo 21 proc., iš jų: pirminei asmens sveikatos priežiūrai - 26 proc., ambulatorinėms specializuotoms paslaugoms 38,2 proc.,- taigi prioritetas teikiamas pirminei sveikatos priežiūrai ir kitoms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms.

 

2007 m. gyventojams suteikta gydytojų-specialistų konsultacijų 8,2 proc. daugiau nei 2006 m., atitinkamai skubios pagalbos - daugiau 4,7 proc., dienos stacionaro –daugiau 12,6 proc., dienos chirurgijos -2,1 karto daugiau, trumpalaikio gydymo -2,5 karto daugiau. Stacionarinių paslaugų apimtys sumažėjo 13,8 proc. Pirmą kartą Kauno teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje ligonių hospitalizacija 100-tui savivaldybės gyventojų neviršijo 18-kos atvejų ir tik keliose savivaldybėse ji buvo didesnė. Viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojams suteikė 95,8 proc., o privačios – 4,2 proc. paslaugų (2006 m. atitinkamai 96,9 proc. ir 3,1 proc.). Taigi vis daugiau gyventojų renkasi privačių įstaigų paslaugas.

 

Pradėjus prieinamumo pas gydytojus specialistus vykdymo stebėseną Kauno TLK teikė interneto svetainėje www.ktlk.lt gydymo įstaigų informaciją apie esamas eiles pas gydytojus konsultantus.kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną apie esamas eiles pas gydytojus konsultantus. Ne visose gydymo įstaigose mažėjo eilės, tai lėmė gydytojų specialistų trūkumas.

 

Medicinine reabilitacija pasinaudojo 21111 apdraustųjų. Tarp gyventojų populiarėja ambulatorinė reabilitacija. Pastaroji sudarė 17,6 proc. nuo visos reabilitacijos. Stacionarinei reabilitacijai daugiausiai suaugusių ligonių išsiųsta po sąnarių endoprotezavimo, tarp slankstelinių diskų operacijų, širdies ir kraujagyslių ligų, o vaikų- kvėpavimo sistemos ligų. Kaip ir ankščiau vaikų siuntimas medicininei reabilitacijai nebuvo ribojamas.

 

Siekiant užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą iš PSDF biudžeto kompensuojamaisiais vaistais bei medicinos pagalbos priemonėmis sudarytos sutartys su 135 vaistinėmis (2006 m. 148) ir 12 (2006 m. 15) optikos vaistinių. Kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms iš PSDF biudžeto lėšų skirta 16 proc. daugiau nei pernai.

 

2007 m. daug dėmesio skirta prevencinių programų finansavimui. Vykdant gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinę programą informavimo paslauga suteikta 51,8 proc. moterų. Vykdant priešinės liaukos vėžio programą informuota ir patikrinta 29,7 proc. vyrų. Vykdant krūties vėžio prevencinę programą 11,2 proc. moterų atlikta krūties mamogramų. Šeimos gydytojai išaiškino net 577 piktybinius susirgimus ankstyvojoje stadijoje (2006 m. 459). Daugiau šeimos gydytojų įsitraukė į širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos vykdymą (lėšų panaudota 2,7 karto daugiau nei pernai).

 

Kauno TLK aktyviai informavo gyventojus spaudoje ir interneto svetainėje apie profilaktines programas, pacientų teises, privalomąjį sveikatos draudimą, vėžio prevenciją, sąnarių endoprotezavimą, kompensuojamuosius vaistus ir kt. Kauno ir Marijampolės apskričių regioninėje bei respublikinėje spaudoje išspausdinti 265 straipsniai, -t.y. dvigubai daugiau nei 2006 m.

 

Kauno teritorinė ligonių kasa antruosius metus sėkmingai vykdė dantų protezavimo laukiančiųjų eilių administravimą. Gyventojams išsiųsti 3688 pranešimai dėl galimybės gauti dantų protezavimo paslaugas. Kauno ir Marijampolės apskričių 3743 gyventojams suteikta dantų protezavimo paslaugų už 6,8 mln. Lt.,- t.y. 1,6 karto daugiau nei 2006 m. Iš 13-kos savivaldybių net 7-se savivaldybėse gyventojai dantų protezavimo paslaugos laukė metus ir trumpiau.

 

Kauno TLK darbuotojai per metus atliko 271 (210 planinį ir 61 neplaninius) patikrinimą. Specialistai kontroliavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, prieinamumą, kiekį, kokybę bei receptų išrašymo ir išdavimo teisėtumą. Atlikus kontrolės duomenų ekspertizę surašyti 352 ekspertizės protokolai, paskaičiuota žala PSDF biudžetui už 553,1 tūkst. Lt, surašytos 65 santraukos dėl patikrinimo išvadų ir pasiūlymų bei priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti. Iš piliečių gauti 88 prašymai, skundai ir paklausimai. Dėmesingai išnagrinėti skundai,-3 iš jų pasitvirtino.

 

Naudojant informacinėje sistemoje “Sveidra” sukauptus duomenis toliau vykdoma automatizuota asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolė. Gydymo įstaigos elektroniniu paštu kiekvieną darbo dieną informuojamos, jei teikiamos paslaugos neatitinka sutartinių įsipareigojimų. Įstaigoms iš viso išsiųsta 36000 informacinių bylų.

 

Numatyta plėsti automatizuotą paslaugų dėl vaikų raidos sutrikimų, kalbos korekcijos paslaugų atitikimo sutartiniams įsipareigojimams kontrolę.

 

Kauno ir Marijampolės apskrityse buvo tęsiama gydymo įstaigų restruktūrizacija; įvertintos 11-kos gydymo įstaigų programos. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos savo programose didesnį dėmesį skyrė dienos chirurgijos, priėmimo-skubios pagalbos paslaugų plėtrai, medicininės įrangos įsigijimui.

 

2007 m. birželio mėnesį Kauno teritorinei ligonių kasai įteiktas kokybės vadybos sistemos sertifikatas. Šis įvertinimas liudija, kad darbuotojai dirba laikantis šiuolaikinių Europos standartų.

 

Kauno TLK ruošiasi nepriklausomam priežiūros auditui.

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.