Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 63.2% (48):
 
Ne 28.9% (22):
 
Man neaktualu 7.9% (6):
 

Jau balsavo: 76

Žinoti sveika

Kauno teritorinės ligonių kasos 2008 m. veiklos apžvalga

2008 m. Kauno teritorinės ligonių kasos darbuotojai kasdieniniame darbe vadovavosi įstaigos kokybės vadybos politikoje nustatyta misija ir siekė įgyvendinti jos tikslus praktikoje. Įstaigoje dirbo 74 darbuotojai, kurių 64 proc. – su aukštuoju išsilavinimu.

Teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) veiklos zona – Kauno ir Marijampolės apskritys. 2008 m. prie ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašę 889395 gyventojų, - 0,1 proc. mažiau nei 2007 m. Kauno ligonių kasa veiklos zonoje iš viso aptarnavo 110 tūkst. asmenų (Kaune - 66512 klientų, viena darbuotoja per dieną aptarnavo 44 klientus). Vien dėl privalomojo sveikatos draudimo draustumo patvirtinimo kreipėsi 61 tūkst. klientų, - t.y. 10 tūkst. daugiau nei 2007 m.

Europos sveikatos draudimo kortelių (toliau ESDK) išduota 21163, - t.y. 2,7 tūkst. daugiau nei pernai. Elektroniniu būdu gyventojams išduota 2123 ESDK.

2008 m. Kauno teritorinė ligonių kasa pasirašė sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prevencinių programų vykdymo su 277 asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau - ASPĮ), - iš jų 149 - viešosios įstaigos ir 128 - privačios.

 

Viešųjų ir privačių ASPĮ sudarytų sutarčių su Kauno TLK dinamika

Daugėjo sutarčių su privačiomis gydymo įstaigomis: sutarčių pasirašyta 6,6 proc. daugiau nei 2007 m. Pasirašytos 62 sutartys su medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigomis, 28 – su asmens sveikatos gydymo įstaigomis, teikiančiomis nemokamas dantų protezavimo paslaugas, 1 - su kraujo donorystės įstaiga.

Vaistinėms už kompensuojamuosius vaistus bei medicininės pagalbos priemones ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už suteiktas medicininės reabilitacijos paslaugas, atsiskaitymai buvo vykdomi laiku. O gydymo įstaigoms už asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo atsiskaitoma avansu.

Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti padidėjo 21 proc., iš jų: pirminei asmens sveikatos priežiūrai – 23 proc., ambulatorinėms specializuotoms paslaugoms 34 proc. Didesnis prioritetas teiktas pirminės asmens sveikatos priežiūrai bei kitoms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms.

Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams suteikta ambulatorinių specializuotų paslaugų 4,2 proc. daugiau nei 2007 m., atitinkamai dienos stacionaro – daugiau 10,8 proc., dienos chirurgijos – daugiau 42,8 proc., trumpalaikio gydymo – 10,7 proc. daugiau. Stacionarinių paslaugų apimtys sumažėjo 2,2 proc., tačiau daugėjo endoprotezavimo operacijų: šešios gydymo įstaigos atliko 1617 operacijų. Viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojams suteikė 91,3 proc., o privačios – 8,7 proc. paslaugų (2007 m. atitinkamai 95,8 proc. ir 4,2 proc.). Daugėja gyventojų besirenkančių privačių įstaigų gydymo paslaugas.

Kauno teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje gyventojams patiekta informacija apie paslaugų (pas gydytojus konsultantus) laukimo eiles gydymo įstaigose. Eilės dėl gydytojų specialistų trūkumo mažėjo ne visose gydymo įstaigose.

Medicinine reabilitacija ir sanatoriniu gydymu pasinaudojo 24 496 apdraustųjų, - t.y. 3,4 tūkst. daugiau nei pernai. Vis labiau populiarėja ambulatorinė reabilitacija, kuri sudarė apie 30 proc. (12,4 proc. daugiau nei pernai) nuo visos reabilitacijos. Stacionarinei reabilitacijai daugiausiai suaugusių ligonių išsiųsta po širdies ir kraujagyslių ligų, sąnarių endoprotezavimo, tarp- slankstelinių diskų operacijų, o vaikų - kvėpavimo sistemos ligų. Pastarųjų siuntimas medicininei reabilitacijai kaip ir anksčiau nebuvo ribojamas.

Siekiant užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą iš PSDF biudžeto kompensuojamaisiais vaistais bei medicinos pagalbos priemonėmis sudarytos sutartys su 130 vaistinių (2007 m. - 145) ir 10 (2007 m.-12) optikų. Kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms iš PSDF biudžeto skirta lėšų 18 proc. daugiau nei pernai.

2008 m. daug dėmesio skirta prevencinių programų finansavimui. Ženkliai išaugo gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos informavimo paslauga, kuri suteikta 54,8 proc. moterų. Vykdant priešinės liaukos vėžio programą informuota ir 33,3 proc. vyrų. Vykdant krūties vėžio prevencinę programą 13,4 proc. moterų atlikta krūties mamogramų. Šeimos gydytojai išaiškino net 851 piktybinį susirgimą ankstyvojoje vėžio stadijoje (2007 m.- 577).

Kauno teritorinė ligonių kasa aktyviai informavo gyventojus respublikinėje ir regioninėje spaudoje, interneto svetainėje apie profilaktines programas, sąnarių endoprotezavimo operacijas, medicininės reabilitacijos pokyčius, privalomąjį sveikatos draudimą, dienos chirurgiją, vaikų krūminių dantų dengimo silantais programą, vėžio prevenciją ir kt. Kauno ir Marijampolės apskričių regioninėje bei respublikinėje spaudoje išspausdinta 160 straipsnių. Ligonių kasos svetainėje pateikta per 30 naujienų, publikacijų, aktualijų.

Ligonių kasa sėkmingai vykdė dantų protezavimo laukiančiųjų eilių administravimą. Gyventojams išsiųsti 4089 pranešimai (401 daugiau nei 2007 m.) dėl galimybės gauti dantų protezavimo paslaugas. Kauno ir Marijampolės apskričių 3743 gyventojams suteikta dantų protezavimo paslaugų už 10,16 mln.Lt.,-t.y. 3,38 mln. Lt. daugiau nei 2007 m.

Įstaigos darbuotojai per metus atliko 394 planinius patikrinimus (123 patikrinimai daugiau nei pernai). Specialistai tikrino asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, prieinamumą, kiekį, kokybę bei receptų išrašymo ir išdavimo teisėtumą. Atlikus kontrolės duomenų ekspertizę surašyti 251 ekspertizės protokolas (101 protokolu mažiau nei 2007 m.), paskaičiuota žala PSDF biudžetui už 1 233 149 Lt. (nustatytas 2 kartus didesnis žalos PSDF biudžetui dydis nei 2007 m.). Iš piliečių gauti 108 prašymai, skundai ir paklausimai. Išnagrinėti 9 skundai dėl medikamentų ir medicinos priemonių kompensavimo tvarkos,-1 iš jų pasitvirtino. Parengti 228 atsakymai į piliečių klausimus, pateiktus elektroniniu paštu.

Naudojant informacinėje sistemoje “Sveidra” sukauptus duomenis toliau vykdoma automatizuota asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolė. Gydymo įstaigos elektroniniu paštu kiekvieną darbo dieną informuojamos, jei teikiamos paslaugos neatitinka sutartinių įsipareigojimų. Įstaigoms iš viso išsiųsta 41000 informacinių bylų,- t.y. 5 tūkst. bylų daugiau nei pernai.

Aktyviau vykdyta slaugos profiliuose gydytų asmenų gulėjimo trukmių ASPĮ ir vaikų raidos sutrikimų, intensyviosios reabilitacijos bei kalbos korekcijos paslaugų automatizuota kontrolė.

Kauno ir Marijampolės apskrityse buvo tęsiama gydymo įstaigų restruktūrizacija. Keturios ASPĮ įgyvendino paslaugų restruktūrizavimo programas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos savo programose didesnį dėmesį skyrė dienos chirurgijos, priėmimo-skubios pagalbos paslaugų plėtrai, medicininės įrangos įsigijimui.

2008 m. pradėtos teikti naujos asmens sveikatos priežiūros paslaugos,-t.y. paliatyviosios pagalbos paslaugos, slaugos paslaugos namuose bei imunotipavimo, genetinio, kraujo krešėjimo veiksnių tyrimai.

2008 m. buvo tobulinama įgyvendinta kokybės vadybos sistema ir aktyviai dalyvauta diegiant Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotą visose ligonių kasose integruotą kokybės vadybos sistemą.

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.