Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 61.4% (35):
 
Ne 31.6% (18):
 
Man neaktualu 7.0% (4):
 

Jau balsavo: 57

Žinoti sveika

ASPĮ ir vaistinių patikrinimų rezultatai

2019 m. I pusmečio Kauno teritorinės ligonių kasos vykdytų kontrolės procedūrų rezultatai

Vykdytų kontrolės procedūrų kryptis Atliktų kontrolės procedūrų skaičius Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų nuostatoms Nustatyta žala PSDF biudžetui (Eur) Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 16 Vaistai išrašyti privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims. Įvesti neteisingi duomenys į Sveidros duomenų bazę. Vaistas skirtas ne pagal kompensuojamas indikacijas. Antibiotikai skirti nenustačius bakterinės infekcijos, gydant virusines ligas, skirti ne pagal registruotas indikacijas, gydymas iškart pradėtas rezerviniais antibiotikais. Nerasti įrašai apie pacientų sveikatos būklę, išrašytus vaistus. Pneumonija diagnozuota, neatlikus rentgenologinio tyrimo. Skystos vaistų formos išrašytos vaikams virš 6 m. amžiaus. Vaistai išrašyti pagal B sąrašą, nors tokių vaistų B sąraše nėra. Vaistai cukrinio diabeto gydymui skirti ne pagal metodikos reikalavimus.   3095,62 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje. Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Nustatytos kodavimo klaidos: neteisingas pagrindinės diagnozės kodas, gretutinės diagnozės neatitiko nustatytų kriterijų.   Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. 
Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Nerasti šeimos gydytojų siuntimai ilgalaikiam stebėjimui; stebėjimo paslaugos pradedamos teikti be siuntimų; įstaiga vadovaujasi neatnaujinta pagal galiojančius teisės aktus dispanserizacijos tvarka; siuntimai rašomi kaip įprastai konsultacijai; nesilaikoma ilgalaikio stebėjimo paslaugų teikimo eriodiškumo (paslaugos suteikiamos per 4 metų mėnesius, kai numatytas sekimas metams). Pateikta apmokėti daugiau nei 4 konsultacijos dėl ilgalaikio stebėjimo. Konsultacijos pateiktos apmokėti kaip išplėstinės, bet neatliktas joks tyrimas.  89,10 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėje teisėtumo kontrolė 11 Pateikta apmokėti daugiau MPP nei gauta pagal sąskaitas-faktūras; dviejų pavadinimų MPP buvo pateikiamos apmokėti pagal kainyną, galiojantį nuo 2019-02-01, nors prekės gautos pavadinimu, kuris galiojo kainyne iki 2019-02-01. Vaistinė neturėjo daugelio būtinų turėti vaistų ir MPP. 266,51 Aptarta su vaistinių vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. Vaistinės įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. Skirta bauda.
Kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 8 Nebuvo pacientų sutikimų dėl intervencinių procedūrų. Nepildyti privalomi medicininiai dokumentai: nebuvo sutarčių su dantų protezų gaminimo laboratorija; sutartys nebuvo pasirašytos; protezavimo paslaugų apskaitos lentelėje nenurodytos suteiktos paslaugos, nenurodytos kainos; nesudarytas tyrimo ir gydymo planas; pacientai nesupažindinti su gydymo planu; pacientai nesupažindinti su dantų protezų garantijomis. Pateiktos apmokėti ir burnos sanavimo paslaugos. Pacientų priemokos už suteiktas paslaugas medicininiuose dokumentuose neįformintos: nėra mokėjimą patvirtinančių dokumentų. Pateiktos apmokėti paslaugos, kurios neįtrauktos į įstaigos kainininką. Pateiktos apmokėti paslaugos, nebaigus dantų protezavimo darbų. Sprendimą dėl protezavimo poreikio priėmė viena gydytoja odontologė. Paskirtas kompensuojamas dantų protezavimas, nesant įsakyme nurodytų indikacijų. Įstaiga neinformavo siuntusių įstaigų apie netinkamai užpildytus siuntimus.  1867,50 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.   Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui.
Kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 4 Nustatyti medicininės dokumentacijos pildymo trūkumai; į Sveidrą suvesti neteisingi duomenys; medicininė dokumentacija patikrinimui nepateikta;  pateiktos apmokėti paslaugos neatitiko nustatytų reikalavimų, nes nebuvo atliekami tyrimai; stebėjimo paslaugos teiktos trumpesniu nei 4 val. laikotarpiu; paslaugos neatitiko būtinosios pagalbos kategorijos ir indikacijų; teikiant stebėjimo paslaugą, pateiktos apmokėti ir kitos paslaugos; per 24 val. pacientai buvo stacionarizuoti. Pacientė įstaigoje nesilankė, tačiau medicininė dokumentacija užpildyta, buvo pateikta apmokėti ambulatorinės chirurgijos paslauga. Paslaugos pateiktos apmokėti kaip dienos chirurgijos, nors neatitiko nustatytų reikalavimų.  31018,24 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras tinkamumo bei pagrįstumo kontrolė 3 Nebuvo pacientų sutikimų dėl intervencinių procedūrų. Siunčiant gydytojų konsultacijoms, nepilnai užpildyti siuntimai. Atliktas kompensuojamas dantų protezavimas, nesant įsakyme nurodytų indikacijų.   200,00 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuopamųjų OTP gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė  2 Konsultacijos suteiktos pagal netinkamai įformintus siuntimus. Siunčiančios ASPĮ apie nepilnai užpildytus siuntimus neinformuotos. Įstaiga neinformavo apie veiklos vietos pakeitimą. Įstaiga teikė paslaugas, neturėdama veiklos licencijos. Konsultacijos suteiktos ir OTP paskirta, nors siuntimo galiojimas pasibaigęs. Objektyviais tyrimais nepagrįsta nustatyta diagnozė. Medicininė dokumentacija patikrinimui nepateikta. Nėra įrašų apie suteiktas paslaugas ir skirtas OTP. Konsultacijos suteiktos be siuntimų arba su vėliau išrašytais siuntimais. OTP užsakyta anksčiau nei suteiktos konsultacijos. Sutikimus dėl paslaugų teikimo bei OTP užsakymo lapus pasirašo ne pacientai, bet kiti asmenys.   26325,72 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.   Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. Informuota VASPVT. Medžiaga perduota teisėsaugos institucijoms. 
Kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Pateiktos apmokėti savarankiškai slaugytojo namuose teikiamos paslaugos, nors jų buvo suteikta mažiau nei po penkias.  31,61 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
  51   62894,30  

Atnaujinta: 2020.01.16

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.