Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 64.4% (47):
 
Ne 27.4% (20):
 
Man neaktualu 8.2% (6):
 

Jau balsavo: 73

Žinoti sveika

ASPĮ ir vaistinių patikrinimų rezultatai

2017 m. II pusmečio Kauno teritorinės ligonių kasos vykdytų kontrolės procedūrų rezultatai

Vykdytų kontrolės procedūrų kryptis Atliktų kontrolės procedūrų skaičius Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų nuostatoms Nustatyta žala PSDF biudžetui (Eur) Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 30 Neteisingai išrašyti 3 formos receptai medicinos pagalbos priemonėms; pacientų medicininėje dokumentacijoje nėra duomenų apie išrašytus vaistus ar  MPP, receptų Nr., įsigaliojimo datų, gydymo kurso trukmės; pacientai lankėsi pas vieną gydytoją, receptai išrašyti kitos gydytojos. Gydytoja, sustabdžius jos veiklos licenciją, medicinos praktikos nesustabdė. Vaistai išrašyti privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims. Vaistas išrašytas, esant jo skyrimo kontraindikacijoms. Receptuose įrašytas neteisingas ligos kodas ir kompensacijos rūšies kodas; išrašytos MPP stacionarinio gydymo metu; nerastas įrašas apie išrašytus vaistus.  2061.17 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje. Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 4 Ambulatorinės chirurgijos paslaugos suteiktos be siuntimo. Paslaugos pateiktos apmokėti kaip dienos chirurgija, nors atitiko ambulatorinės chirurgijos reikalavimus; paciento stacionarizavimo dieną pateikta apmokėti gydytojo specialisto konsultacija; medicininėje dokumentacijoje nerasti privalomi atlikti tyrimai; po atliktos operacijos neatliktas histologinis ištyrimas; nepilnai užpildyti siuntimai dienos chirurgijos paslaugoms gauti.  1490.47 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. Informuotas steigėjas. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 15 Stacionarinės paslaugos pateikiamos apmokėjimui, nors neatitinka specialiųjų reikalavimų ir stacionarinių paslaugų apmokėjimo tvarkos. Gydymo stacionare ligos istorijose nebuvo nurodytos skubiosios pagalbos teikimo indikacijos, priskyrimas atitinkamai kategorijai, skubiosios pagalbos teikimo pradžia ir pabaiga; nebuvo pirmojo pacientą apžiūrėjusio asmens įrašų, asmens, priėmusio sprendimą dėl hospitalizavimo, įrašų. Sąnarių keitimo skubos tvarka operacijos atliktos praėjus kelioms dienoms po stacionarizavimo. Statistinėse formose nurodyta, kad pacientai stacionarizuoti dėl būtinosios pagalbos, bet jie atvykę su siuntimais planiniam guldymui. Po gydytojų konsiliumo išvadomis pasirašo vienas arba du gydytojai. I Sveidrą įvesta neteisinga informacija. Visiems naujagimiams užvestos formos Nr. 066/a-LK. Neteisingai nurodytas ACHI kodas. Neteisingai žymima pagrindinė medicininė intervencija. 6290.26 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė  14 Tą pačią dieną pateiktos apmokėti ir skatinamosios, ir slaugos namuose paslaugos; siuntimai neatitiko reikalavimų, nes nenurodyta, kokią procedūrą atlikti; nepateikti įstaigos vadovo patvirtinti slaugos procedūrų namuose protokolai; asmens sveikatos istorijose nebuvo siuntimų ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose gauti; slaugytojai nesuteikė penkių ar daugiau savarankiškai slaugytojo teikiamų paslaugų, bet pateikė apmokėjimui.  10103.78 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūtras tinkamumo bei pagrįstumo kontrolė 2 Šeimos gydytojas siuntė gydytojų specialistų konsultacijoms pacientus, kai diagnozės atitiko šeimos gydytojo normos apimtis; asmens sveikatos istorijose nėra įrašų apie siuntimus gydytojų specialistų konsultacijoms; nėra įrašų apie paciento būklę, nusiskundimus, nurodytų indikacijų gydytojo specialisto konsultacijai.  50.74 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Kelių organų echoskopinis tyrimas pateiktas apmokėti kaip dvi ar daugiau gydytojo echoskopuotojo konsultacijų; konsultacijos suteiktos pagal netinkamai įformintus siuntimus. Antras ar trečias pacientų apsilankymai dėl tos pačios priežasties pateikti apmokėti kaip konsultacijos; tą pačią dieną pateiktos apmokėti paprasta ir išplėstinė konsultacijos; tą pačią dieną suteiktos konsultacijos pateiktos apmokti du ar daugiau kartų; konsultacijos atitiko šeimos gydytojo normos apimtis; FMR gydytojas paskyrė mažiau procedūrų rūšių nei pateikta apmokėti konsultacijų; pateiktos apmokėti konsultacijos, neturint siuntimo; į Sveidrą suvestas neteisingas paslaugos ir ligos kodai.   Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. 
Kompensuojamųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Suteikus ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, išduotame išraše nurodyta daugiau paslaugų nei buvo suteikta.    Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų.  
Kompensuojamųjų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, slaugos namuose ir paliatyviojo gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybėsir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Į Sveidrą suvestas neteisingas ligos kodas; paliatyvios pagalbos paslaugos pateiktos apmokėti anksčiau nei nurodyta medicininėje dokumentacijoje; pacientams nepagrįstai teiktos paliatyvios pagalbos paslaugos, nes neatitiko indikacijos ar papildomos sąlygos.  4852.15 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) vaistinėse teisėtumo kontrolė 1 MPP išduotos pagal neteisingai užpildytus receptus.    Aptarta su vaistinės vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų.  
Prevencinių programų vykdymo tinkamumo, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Asmens sveikatos istorijose nėra įrašų apie pacientų būklę atvykus ir apibendrinančio įrašo, atlikus programinį ištyrimą. Pateikti neteisingi duomenys METAS apie gydytojo darbo krūvį. Ne visi atlikti tyrimai įvertinti ir pateikti atsakyme šeimos gydytojui.    Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. 
Brangių tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Į Sveidrą įvesti neteisingi ligų kodai. KT tyrimai atlikti ir pateikti apmokėti, nors neatitiko nustatytų indikacijų. Pacientams atliktos KT ir papildomai pateiktos apmokėti dienos stacionaro paslaugos. KT atlikta pagal siuntimus, kuriuose nenurodyta siuntusio gydytojo profesinė kvalifikacija. Pateiktos apmokėti radiologų konsultacijos, nors atliktos nuotraukos neaprašytos. 1676.21 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui.
  77   26524.78  

Atnaujinta: 2018.07.18

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.