Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 61.4% (35):
 
Ne 31.6% (18):
 
Man neaktualu 7.0% (4):
 

Jau balsavo: 57

Žinoti sveika

ASPĮ ir vaistinių patikrinimų rezultatai

2017 m. I pusmečio
Kauno teritorinės ligonių kasos vykdytų kontrolės procedūrų rezultatai

Vykdytų kontrolės procedūrų kryptis Atliktų kontrolės procedūrų skaičius Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų nuostatoms Nustatyta žala PSDF biudžetui (Eur) Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 78 Vaistai išrašyti PSD nedraustiems asmenims; vaistai išrašyti anksčiau, nei baigiasi prieš tai išrašytų vaistų gydymo kursas; išrašyti keturi vaistai nuo hipertenzijos be gydytojo kardiologo konsultacijos; išrašytos sauskelnės, bet nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas, liga, kuria sergant sauskelnės kompensuojamos, nediagnozuota; vaisto skyrimas neatitinka A ar B sąrašo reikalavimų; vienu metu buvo išrašomi du benzodiazepinų grupės preparatai, kurių bendras kiekis viršijo leistiną išrašyti vaistų kiekį; duomenys nesuvesti į Sveidrą arba suvesti neteisingi; pacientei atlikta vienuolika vaisto Aflibercept injekcijų į stiklakūnį; pacientė vaistus, kuriuos vartojo stacionarinio gydymo metu pirko vaistinėje, bet nemokėjo skirtumo į ligoninės kasą; skystos vaistų formos išrašytos vaikams virš 6 m. amžiaus; vaistai pirmą kartą ūmių ligų gydymui išrašyti ilgesniam nei 10 d. gydymo kursui; antibiotikai skirti nesant nustatytos bakterinės infekcijos: tyrimai visai neatlikti, pacientai nesiųsti gydytojų specialistų konsultacijoms, atlikti po antibakterinio gydymo, diagnozuotos alerginės ligos, gydymas pirmą kartą pradėtas rezerviniais antibiotikais, tyrimai atlikti, bet rezultatai nepatvirtino bakterinės kilmės infekcijos; pacientams diagnozuota ir gydyta pneumonija, bet rentgenologinis tyrimas šios diagnozės nepatvirtino arba buvo neatliktas; skirti antibiotikai ilgalaikiam gydymui, neapžiūrėjus paciento; vaistai išrašyti, esant jų skyrimo kontraindikacijoms; nurodytas neteisingas ligos ir  kompensacijos rūšies kodai; MPP išrašytos stacionarinio gydymo metu.  11230,28 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje. Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Medicinos dokumentuose neteisingai įrašyta pagrindinė diagnozė. Odos lopo mėginys atliktas tik su 25 alergenais, pateikti apmokėti dar du papildomi apsilankymai; po gydymo dienos stacionare nepateikiama suformuluota išvada; pateikta apmokėti po penkis (vietoje 3) papildomus apsilankymus. Siuntimai dienos chirurgijos paslaugoms gauti užpildyti nepilnai; siuntimai užpildyti pacientų operacijos dieną, jų užpildymo laikas vėlesnis nei pacientų atvykimo į stacionarą laikas; privalomuoju sveikatos draudimu nedraustai pacientei, suteikus mokamą paslaugą, duomenys apie mokamas paslaugas nesuvesti į Sveidrą.  241,71 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota ištaisyti duomenis informacinėje sistemoje Sveidra. Informuotas steigėjas. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. ASPĮ skirta bauda.
Kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 6 Atsiimant OTP, neįrašyta paciento vardas ir pavardė; nėra siuntimų gydytojų specialistų konsultacijoms, nėra įrašų apie suteiktas ambulatorines konsultacijas; pacientai konsultuoti gydytojų specialistų, tačiau duomenys apie suteiktas konsultacijas nesuvesti į Sveidrą. Pacientams nediagnozuotos ligos ar būklės, kurioms esant galima skirti kompensuojamą OTP. Stuburo kanalo stenozių gydymas nepriskirtas neurologo kompetencijai; stuburo tempimo reabilitacinės procedūros nepriskirtos neurologo kompetencijai. Asmens sveikatos istorijose nerasti įrašai apie teiktas neurologo konsultacijas, kurių metu skirtos OTP.  5009,29 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybėsir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Nėra pacienčių sutikimo dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo; epidurinės anestezijos paslaugos pateiktos apmokėti iš PSDF biudžeto lėšų, tačiau medicininės indikacijos šiai procedūrai nenurodytos; į duomenų bazę Sveidra neįvesta informacija apie teiktas mokamas paslaugas.  Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota ištaisyti duomenis informacinėje sistemoje Sveidra. ASPĮ už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą skirta bauda. ASPĮ įpareigota grąžinti pacientėms pinigus. Informuotas steigėjas.
Kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė  4 Išsikrausčius įstaigai, atviroje lentynoje palikti pacientų kompensuojamųjų vaistų pasai; nepatikslinta informacija posistemyje METAS apie įstaigoje dirbančius darbuotojus; įstaiga laiku neinformavo TLK apie bankroto bylos iškėlimą; šeimos gydytoja neinformavo paciento apie priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą.  Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti lėšas pacientui. 
Siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūtras tinkamumo bei pagrįstumo kontrolė 2 Asmens sveikatos istorija patikrinimui nepateikta; nepagrįstas pacientų siuntimas gydytojų specialistų konsultacijoms; teikiant mokamas paslaugas, duomenys nesuvedami į Sveidrą. 199,93 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 7 Pateiktos apmokėti gydytojų specialistų konsultacijos, neturint siuntimo; neteisingai suvesti duomenys į Sveidros duomenų bazę; įrašai asmens sveikatos istorijose nepatvirtinti gydytojo spaudu; paciento, atvykusio su siuntimu, buvo paprašyta papildomai sumokėti už gydytojo radiologo konsultaciją; gydytojai neurologai skiria ir atlieka procedūras, kurios nepriskirtos jų kompetencijai; sudarytame gydymo plane nenurodytos siūlytos nemokamos procedūros; asmens sveikatos istorijoje neurodytas mokamos paslaugos pavadinimas, jos teikimo pagrindas, kaina, apmokėjimą patvirtinančio dokumento numeris ir data. Patvirtintoje mokamų paslaugų teikimo tvarkoje nenurodytos mokamų paslaugų kainos. Paslaugas teikiant nepilnamečiams, nėra pacientų atstovų pasirašytų sutikimų dėl paslaugų teikimo. Nepildyta forma Nr. 025/a "Ambulatorinė asmens sveikatos istorija". Antras ar trečias apsilankymai dėl tos pačios priežasties pateikti apmokėti kaip konsultacijos. Konsultacijos asmens sveikatos istorijose neaprašytos: nėra datų, nusiskundimų, objektyvios būklės, tyrimų, nenurodytas skirtas gydymas. 557,20 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. Skirta bauda. 
Kompensuojamųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Formoje Nr. 070/a-LK įrašytas ligos kodas, kuris nėra įtrauktas į sąrašą ligų, kuriomis sergant galima skirti psichosocialinę reabilitaciją.  Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų.  
Kompensuojamųjų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, slaugos namuose ir paliatyviojo gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybėsir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Paliatyvios pagalbos paslaugos pateiktos apmokėti anksčiau nei GKK priėmė sprendimą dėl paliatyvios pagalbos paslaugų būtinum;.pacientei nepagrįstai teiktos paliatyvios pagalbos paslaugos; suvesti neteisingi duomenys į Sveidrą. 1156,50 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
104 18394,91

Atnaujinta: 2017.07.13

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.