Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 64.4% (47):
 
Ne 27.4% (20):
 
Man neaktualu 8.2% (6):
 

Jau balsavo: 73

Žinoti sveika

Pagal darbo sutartį

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi Kauno teritorinės ligonių kasos atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.

Konkursai į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas vykdomi vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (Aprašo 1 priedas);

Dokumentai  teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Kauno TLK interneto svetainėje dienos. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimas ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Darbo vieta – Aukštaičių g. 10, Kaunas, Kauno teritorinė ligonių kasa.

Išsamesnė informacija apie konkursą – tel. (8 37) 323 305.

Skelbimo data Konkursas pareigoms eiti Lygis Darbo užmokestis Skelbimo Nr.
2020-10-02 Sutarčių skyriaus vyriausiasis specialistas
A1 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  7,45 iki 9,00. 66904
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu ir raštu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-12-03 Statistikos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas A2 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  6,8 iki 7,4. 61921
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu ir raštu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-10-25 Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas A1 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  7,2 iki 7,8. 61234
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-09-30 Sutarčių skyriaus vyriausiasis specialistas A1 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  7,2 iki 7,8. 60745
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu ir raštu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-01-14 Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas A2 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,9 iki 5,7. 56479
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-01-18 Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas A2 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5 iki 5,7. 56550
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-02-20 Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas A2 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  6,4 iki 7,7. 56997
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-03-19 Sutarčių skyriaus vyriausiasis specialistas A1 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  7,2 iki 7,8. 57465
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu ir raštu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-03-29 Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas A1 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,4  iki 7,0. 57672
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-04-04 Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas A1 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,2  iki 7,8. 57762
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.
2019-04-16 Sutartčių skyriaus vyriausiasis specialistas A1 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,4  iki 7,2. 57943
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu ir raštu. Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

 

Kauno TLK ieško darbuotojo Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto (terminuota darbo sutartis) pareigoms užimti.

Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto (terminuota darbo sutartis)

Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pagal terminuotą darbo sutartį).

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas [2017-04-23]

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.