Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 63.2% (48):
 
Ne 28.9% (22):
 
Man neaktualu 7.9% (6):
 

Jau balsavo: 76

Žinoti sveika

Archyvas


Asmens sveikatos priežiuros įstaigų patikrinimo rezultatai
2016 m. I pusmetis

Vykdytų kontrolės procedūrų kryptis Atliktų kontrolės procedūrų skaičius Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų nuostatoms Nustatyta žala PSDF biudžetui (Eur) Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 103 Kompensuojamieji vaistai ar MPP išrašyti privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims; pirmą kartą skiriant vaistus, jie išrašyti dviejų mėnesių gydymo kursui; vaistas skirtas, esant nustatytoms jo skyrimo kontraindikacijoms; trečios formos receptuose įrašyti neteisingas ligos kodas ir neteisingas kompensacijos rūšies kodas; neatitiko vaisto kompensavimo sąlygos; išrašytos MPP stacionarinio gydymo metu; nerasti įrašai asmens sveikatos istorijose apie teiktas paslaugas; nepateikta medicininė dokumentacija; centralizuotai pirkti vaistai skirti ne pagal kompensuojamas indikacijas; išrašyta daugiau MPP, nei kompensuojama pagal nustatytą tvarką; nėra įrašų asmens sveikatos istorijose; nepilnai aprašyta pacientų būklė. 49281.78 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje. Informuoti steigėjai. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Nustatytos kodavimo klaidos: neįrašytas atliktos intervencijos kodas, neįrašyti morfologiniai kodai, nenurodytos traumų išorinės priežastys; pateiktos apmokėti dienos chirurgijos III grupės paslaugos, nors neįvykdyti papildomi šių paslaugų teikimo reikalavimai.     Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje.  ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos ištaisyti duomenis informacinėje sistemoje Sveidra. 
Kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Paslaugos teikiamos kitu nei licencijoje nurodytu adresu; atsiimant avalynę, pasirašo ne vaikų atstovai ar globėjai, bet tretieji asmenys, neturintys tam įgaliojimo; teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, nėra pacientų atstovų ar globėjų sutikimo paslaugoms gauti; nustatyti medicininės dokumentacijos pildymo trūkumai.   Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje.  ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. Apie nustatytus pažeidimus informuota VLK prie SAM, VASPVT prie SAM, Kauno miesto savivaldybė. 
Kompensuojamųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Pažeidimų nenustatyta.    
Kompensuojamųjų dantų protezavimo  paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 ASPĮ nepateikė medicininės dokumentacijos; buvo teiktos dantų protezavimo paslaugos, neturint gydytojo odontologo licencijos ir esant sustabdytai įstaigos licencijai.    Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. Dėl galimai neteisėtos veiklos medžiaga perduota teisėsaugos institucijoms. 
Kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybėsir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Nustatytos kodavimo klaidos, nepagrįstai užkoduotos gretutinės diagnozės; pacientui teikiant iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas, už implantus, reikalingus artroskopinei kelio sąnario operacijai, pacientas mokėjo savo lėšomis.  6711.61 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje.  ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos ištaisyti duomenis informacinėje sistemoje Sveidra. ASPĮ už sutartinių įsipareigojimų nevykdymus skirtos baudos. ASPĮ įpareigotos grąžinti neteisėtai paimtus pinigus pacientams.
Kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė  4 Už tyrimus, kurie įtraukti į šeimos gydytojo normą, iš paciento paimtas papildomas mokestis; pacientei buvo teiktos pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, tačiau pateikta apmokėti psichiatrijos dienos stacionaro paslauga; teiktos mokamos paslaugos, neturint pacientų pasirašytų sutikimų.  22.39 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje. Informuotas steigėjas. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti neteisėtai paimtus pinigus pacientams. ASPĮ už sutartinių įsipareigojimų nevykdymus skirtos baudos. 
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse teisėtumo kontrolė 20 Pagal nepilnai užpildytus receptus buvo išduoti ne tos rūšies kompensuojamieji tvarsčiai.  220.68 Aptarta su vaistinių vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Vaistinės įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. Vaistinės įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Pateikta apmokėti trys gydytojo konsultacijos, nors turėjo būti pateikta apmokėti viena konsultacija. 34.64 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje.  ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Teikiant ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, pacientei buvo užvesta gydymo stacionare ligos istorija.    Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytus pažeidimus bus paskelbta internetiniame puslapyje.  ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų.
  139   56271.10  
         

Atnaujinta: 2016.07.19

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.