Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 64.4% (47):
 
Ne 27.4% (20):
 
Man neaktualu 8.2% (6):
 

Jau balsavo: 73

Žinoti sveika

Kauno teritorinės ligonių kasos 2011 m. veiklos apžvalga

2011 m. Kauno teritorinės ligonių kasos kolektyvui - permainų metai. Įgyvendinus I - jį restruktūrizacijos etapą, unifikavus teritorinių kasų organizacines struktūras, ligonių kasos vertybės: atsakomybė, pagarba, bendradarbiavimas išliko nepakitusios.

Sumažėjus aukštesniojo lygio vadovaujančiojo personalo skaičiui, perskirsčius darbuotojų funkcijas, atsisakius dalies pagal panaudos sutartį naudotų patalpų Marijampolėje, Kauno teritorinė ligonių kasa išlieka atvira pokyčiams, profesionaliu darbu užtikrinančia sveikatos sistemos finansinį tvarumą, įstaiga.

2011 m. ligonių kasos darbuotojai aptarnavo 85,9 tūkst. gyventojų, - iš jų 22, 3 tūkst. kreipėsi privalomojo sveikatos draudimo klausimais. 2011 m. gegužės 1 d. pradėjus veikti draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrui, besikreipiančių privalomojo sveikatos draudimo klausimais sumažėjo 55 proc., kadangi privalomajam sveikatos draudimui reikalingi duomenys gaunami iš valstybės institucijų centralizuotai, bei nuolat sprendžiamos duomenų teikimo problemos.

Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai griežčiau administruojant privalomojo sveikatos draudimo įmokas kasmet daugėja gyventojų paklausimų elektroniniu paštu (parengti 386 atsakymai, - t.y. 8,5 proc. daugiau nei pernai) ir net 37,6 proc. daugiau paklausimų raštu (150 atsakymų). Kaip ir kiekvienais metais daugiausiai gyventojai teiravosi dėl privalomojo sveikatos draudimo Lietuvoje bei užsienyje, gydymo išlaidų, vaistų kompensavimo ir kt.

 

Gyventojų aptarnavimo laikas 2007 - 2011 m.

Klientų aptarnavimo laikas

Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai per darbo dieną vidutiniškai aptarnavo 344 klientus, ir nors darbo krūvis 2011 m. ženkliai padidėjo, vieno kliento aptarnavimo laikas išliko nepakitęs – apie 4 min.

2011 m. pradėjus aptarnauti gyventojus Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse pagerėjo informacijos pasiekiamumas.

 

Europos sveikatos draudimo kortelių išdavimas 2004 - 2011 m.

Europos draudimo kortelių išdavimas

Europos sveikatos draudimo kortelių (toliau - ESDK) išduota 34418, - t.y. net 42,6 proc. daugiau nei 2010 m., besikreipiančių dėl jų išdavimo elektroniniu būdu - 27 proc. daugiau nei 2010 m.

Įgyvendinant visuomenės informavimo priemonių planą, buvo vykdoma VLK ir TLK gyventojų anoniminė apklausa „Pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas“. Suvedus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad gyventojai gerai įvertino ligonių kasos specialistų kompetenciją bei teikiamų paslaugų kokybę. Įvertinus apklausos metu ligonių kasoje apsilankiusių Kauno ir Marijampolės gyventojų korupcijos suvokimo indeksą, paaiškėjo, kad jis yra gana aukštas; atitinkamai - 7,52 ir 9,44 iš 10 – ties galimų vertinimo balų.  Nusiskundimų dėl ligonių kasos veiksmų nebuvo.

Ligonių kasa bendradarbiavo su 17 leidinių redakcijomis, nuolat informavo visuomenę aktualiausiomis temomis apie prevencines sveikatos programas, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, pacientų priemokas, kompensuojamuosius vaistus. Transliuoti 5 klipai ir 12 bėgančių eilučių per regioninę bei respublikinę televiziją, išspausdinta 140 nemokamų straipsnių Kauno ir Marijampolės apskričių regioninėje bei respublikinėje spaudoje.

Pasitelkus naujas platinimo formas, - t.y. dalyvaujant susitikimuose su pacientų organizacijomis, akademine bendruomene, parodose, konferencijose, ligonių kasa išplatino 23,5 tūkst. lankstinukų apie prevencines sveikatos programas bei paciento atmintinę.

Vadovaujantis patvirtintais reikalavimais atnaujinta ligonių kasos interneto svetainė, kurioje pateikta per 90 naujienų, publikacijų, aktualijų, - t.y. 29 proc. daugiau pranešimų nei 2010 m.  

Apdraustųjų sveikatos priežiūros užtikrinimui 2011 m. Kauno TLK pasirašė 298 sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prevencinių programų vykdymo su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau - ASPĮ), iš jų 143 viešosios ir 155 privačios įstaigos, 66 sutartis su gydymo įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, 44 – su ASPĮ, teikiančiomis nemokamas dantų protezavimo paslaugas.

 

Viešųjų ir privačių ASPĮ sudarytų sutarčių su Kauno TLK dinamika 2005 - 2011 m.

Vieaųjų ir privačių ASPĮ sudarytų sutarčių su Kauno TLK dinamika

Planuojant sutartines sumas ir siekiant mažinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumus, apskaičiuotas kompensuojamųjų paslaugų mastas, kuris pristatytas Kauno TLK stebėtojų tarybai. Paslaugų apmokėjimui viešosioms įstaigoms skirta 90,5 proc. (91 proc. 2010 m.) lėšų, privačioms – 9,5 proc. lėšų.

Optimizuojant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir stiprinant pirminės asmens sveikatos priežiūrą tęsiamas III – sis restruktūrizacijos etapas: sujungus gydymo įstaigas efektyviau panaudotos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšos. Daugiausiai dėmesio skirta pirminės asmens sveikatos priežiūrai bei kitoms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms.

Kauno ir Marijampolės apskrityse prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirašę 833294 gyventojai, t.y. 54,06 tūkst. gyventojų mažiau nei 2010 m., tačiau suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtys nemažėjo. Lyginant su 2010 m. Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams suteikta 3,58 proc. daugiau ambulatorinių specializuotų paslaugų. Ženkliai 11,3 proc. padidėjo dienos stacionaro bei 27,2 proc. stebėjimo paslaugų. Dienos stacionaro paslaugų segmente sparčiausiai didėjo terapijos dienos stacionaro paslaugų, ir bendroje dienos  stacionaro paslaugų struktūroje sudarė 45 proc. 2011 m. ASPĮ pradėtos teikti naujos iš PSDF biudžeto apmokamos sergančiųjų cukriniu diabeto slaugos paslaugos.

2011 m. hospitalizacijos rodiklis Kauno apskrityje buvo 20,43 stacionarizavimo atvejai 100 gyventojų, Marijampolės apskrityje - 19,05, tuo tarpu šalies vidurkis siekė 20,51.

Toliau ligonių kasai finansuojant prevencines programas: storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos informavimo paslauga suteikta 13,5 proc. gyventojų, (45,5 proc. daugiau nei 2010 m.), gimdos kaklelio piktybinių navikų informavimo paslauga suteikta 19,3 proc. moterų (0,7 proc. mažiau nei 2010 m.), priešinės liaukos vėžio – 28,08 proc. (33,7 proc. mažiau nei 2010 m.). Vykdant krūties vėžio prevencinę programą 16,57 proc. moterų atliktos krūties mamogramos (17,3 proc. mažiau nei 2010 m). Šeimos gydytojai išaiškino 812 ankstyvosios vėžio stadijos piktybinių navikų atvejus.

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis pasinaudojo 19837 apdraustųjų (tame tarpe 2832 vaikai). Vis populiarėjančios ambulatorinės reabilitacijos paslaugos sudarė 35,08 proc. nuo visų reabilitacijos paslaugų. Stacionarine reabilitacija daugiausiai pasinaudojo ligoniai, sergantys širdies kraujagyslių, sąnarių endoprotezavimo, kvėpavimo sistemos ligomis.

Kauno ir Marijampolės apskričių 5755 gyventojams (4331 - Kauno ir 1424 - Marijampolės) suteikta dantų protezavimo paslaugų už 7,09 mln. Lt. Kauno rajono savivaldybės gyventojams dantų protezavimo eilė sumažėjo nuo 24 iki 12 mėnesių.

Teritorinė ligonių kasa sudarė sutartis su 93 vaistinėmis, 9 optikomis užtikrindama gyventojų aprūpinimą kompensuojamaisiais vaistais, medicinos pagalbos priemonėmis, kad kiekvienas pacientas galėtų išsirinkti sau tinkamiausią vaistą pagal kainą ir kokybę.

Ligonių kasa apmokėjo laiku asmens sveikatos priežiūroms įstaigoms už gyventojams suteiktas gydymo paslaugas bei vaistinėms už parduotus kompensuojamuosius vaistus, medicininės pagalbos priemones. Kauno TLK kreditinis įsiskolinimas sumažėjo 12,4 proc.

Kauno ligonių kasos darbuotojams teko įveikti ne tik struktūrinius, darbo organizavimo pokyčius, bet ir iššūkius įgyvendinant informacinių technologijų plėtrą.

 

Informacinių sistemų plėtra

Kauno TLK spausdintų straipsnių dinamika

Diegiama finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS): pagal starto planą įvykdyti visi funkciniai bandymai ir duomenys įkelti į gamybinę aplinką. Finansinių ataskaitų duomenys pateikti į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Pradėjus diegti naują stacionarinių paslaugų apmokėjimo tvarką pagal DRG sistemą (pradėjo veikti stacionarinių paslaugų apskaitos posistemė - SPAP) specialistai konsultavo gydymo įstaigų atstovus ligų, paslaugų kodavimo klausimais.

Informacinėje sistemoje “SVEIDRA” automatizuotai buvo kontroliuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSD biudžeto, kiekis ir pateikimo apmokėjimui pagrįstumas. Pateikus neteisingus duomenis apmokėjimui apie paslaugos suteikimą, apie tai kasdien elektroniniu paštu buvo informuojamos gydymo įstaigos. Joms išsiųsta 50840 informacinių bylų (1234 mažiau nei pernai).

Įgyvendinant ligonių kasos teisę įstatymų nustatyta tvarka išieškoti lėšas už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, per 2011 m. gauti 1139 informaciniai pranešimai iš ikiteisminio tyrimo institucijų ir prokuratūrų ikiteisminio tyrimo baudžiamosiose bylose dėl galimos žalos PSDF biudžetui padarymo. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, per 2011 m. pareikšti 514 civiliniai ieškiniai dėl 1077,6 tūkst. Lt žalos PSDF biudžetui atlyginimo tiek baudžiamojo, tiek civilinio proceso tvarka, parengtos 113 pretenzijos draudimo kompanijoms dėl 392,2 tūkst. Lt žalos atlyginimo. Taip pat svarbu paminėti, kad teritorinė ligonių kasa atlieka žalos PSDF biudžetui išieškojimo procedūras ir dėl neteisėtai panaudotos Europos sveikatos draudimo kortelės (užfiksuoti 8 atvejai).

Kontrolės ir ekspertizės skyriaus darbuotojai atliko 170 asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių patikrinimų. Specialistai tikrino paslaugų prieinamumą ir kokybę, receptų išrašymo, išdavimo teisėtumą, bei nustatė 381,7 tūkst. Lt žalą PSDF biudžetui.

Įstaigoje jau penkerius metus sėkmingai funkcionuoja kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus. QPR programoje įdiegta bendra teritorinių ligonių kasų veiklos kokybės rodiklių sistema, leidžianti palyginti visų TLK darbą (2011 m. ligonių kasa įvertinta 8 balais iš 10). Kauno TLK darbuotojai sėkmingai įgyvendino strateginiuose ir veiklos planuose numatytus uždavinius ir yra pasiruošę priimti 2012 m. iššūkius.

Atnaujinta: 2012.05.16

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.