Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 63.2% (48):
 
Ne 28.9% (22):
 
Man neaktualu 7.9% (6):
 

Jau balsavo: 76

Žinoti sveika

Kauno teritorinės ligonių kasos 2010 m. veiklos apžvalga

Viena iš pagrindinių ligonių kasų funkcijų užtikrinti apdraustųjų sveikatos priežiūrą kompensuojant jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšas.

Teritorinės ligonių kasos sudarydamos sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis bei optikomis apsprendžia šių paslaugų teikimo galimybes, tvarką bei sąlygas, kad pacientams būtų teikiamos licencijuotos kokybiškos gydymo paslaugos.

Ligonių kasoje dirbo 68 darbuotojai,- iš jų 69 proc. -su aukštuoju išsilavinimu.

Kauno ir Marijampolės apskrityse prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pasirašiusių sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa (toliau Kauno TLK), 2010 m. buvo prisirašę 887354 gyventojai, 1557 piliečiais mažiau nei 2009 m. Ligonių kasoje per 2010 m. apsilankė 92,2 tūkst. gyventojų. Ženkliai sumažėjo besikreipiančių tiesiogiai į TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo įskaitos (kreipėsi tik 39,9 tūkst. - t.y. 40 proc. mažiau nei pernai). Tai rodo, kad gėrėja ligonių kasų bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis: vis daugiau privalomajam sveikatos draudimui reikalingų duomenų yra gaunama centralizuotai, todėl gyventojams nėra būtinybės atvykti į teritorinę ligonių kasą.

Į Klientų aptarnavimo skyrių 2010 m. per darbo dieną vidutiniškai kreipėsi dėl sveikatos draudimo įskaitos -158, dėl pažymų medicininei reabilitacijai - 88, dėl Europos sveikatos draudimo kortelių (toliau - ESDK) - 96 gyventojai. Nors darbo krūvis padidėjo, vieno kliento aptarnavimo laikas išliko 8 min.

 

Gyventojų aptarnavimo laikas 2007 -2010 m.

Klientų aptarnavimo laikas

Europos sveikatos draudimo kortelių išduota 24130, - t.y. 14 proc. daugiau nei 2009 m. (21230). Ženkliai padaugėjo gyventojų, besikreipiančių dėl ESDK elektroniniu būdu. Pateikusiems prašymus internetu išduotos 3779 kortelės ,- t.y. du kartus daugiau nei 2009 m. (1845).

 

Europos sveikatos draudimo kortelių išdavimas 2004 - 2010 m.

Europos draudimo kortelių iadavimas

Kita vertus, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pradėjus griežčiau administruoti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, atsirado ir neaiškumų dėl prievolės mokėti. Apie 70 proc. padaugėjo gyventojų paklausimų elektroniniu paštu (parengti 386 atsakymai) bei telefonu. Atsakyta ir į 109 gyventojų paklausimus raštu, - t.y. 33 proc. daugiau nei 2009 m. Daugiausiai gyventojai teiravosi dėl privalomojo sveikatos draudimo Lietuvoje bei užsienyje, dantų protezavimo, gydymo išlaidų, vaistų kompensavimo klausimais.

2010 m. Kauno teritorinė ligonių kasa pasirašė sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prevencinių programų vykdymo su 280 asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau - ASPĮ), - iš jų 147 - viešosiomis ir 133 – privačiomis įstaigomis.

 

Viešųjų ir privačių aspį sudarytų sutarčių su kauno tlk dinamika 2005 - 2010 m.

Vieaųjų ir privačių ASPĮ sudarytų sutarčių su Kauno TLK dinamika

Pasirašyta 71 sutartis su gydymo įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, 38 – su ASPĮ, teikiančiomis nemokamas dantų protezavimo paslaugas.

Viešosioms įstaigoms iš PSDF biudžeto apmokėjimui už suteiktas paslaugas kaip ir 2009 m. buvo skirta 91 proc. lėšų, privačioms – 9 proc. lėšų.

Optimizuojant teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą, buvo įgyvendinamas III – sis restruktūrizacijos etapas. Lyginant su 2009 m. mažėjo suteiktų stacionarinių paslaugų (2,8 proc.) kiekis. Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams buvo suteikta daugiau ambulatorinių specializuotų paslaugų 2,3 proc., stebėjimo paslaugų 20 proc., dienos stacionaro paslaugų 13,3 proc., taip pat gyventojams 5,8 proc. daugiau suteikta dienos chirurgijos paslaugų.

Medicinine reabilitacija ir sanatoriniu gydymu pasinaudojo 19138 apdraustųjų (tame tarpe 2648 vaikai). Vis populiarėjanti ambulatorinė reabilitacija sudarė 35,56 proc. nuo visos reabilitacijos. Stacionarine reabilitacija daugiausiai pasinaudojo ligoniai, sergantys širdies kraujagyslių, sąnarių endoprotezavimo, kvėpavimo sistemos ligomis.

Kauno ir Marijampolės apskrityse už dantų protezavimo paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms buvo sumokėta 5,79 mln. Lt., ši paslauga suteikta 3865 gyventojams (2624 Kauno ir 1241 Marijampolės apskrityse).

Kauno TLK, sudariusi sutartis su 102 vaistinėmis bei 9 optikomis, siekė ir toliau gerinti gyventojų aprūpinimą kompensuojamaisiais vaistais bei medicinos pagalbos priemonėmis, kad kiekvienas galėtų išsirinkti tinkamiausią vaistą pagal kainą ir kokybę.

Kauno teritorinė ligonių kasa, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, nuo 2010 m. sausio 1 d. vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Kauno teritorinė ligonių kasa su asmens sveikatos priežiūroms įstaigoms už gyventojams suteiktas ambulatorines ir stacionarines gydymo paslaugas, brangius tyrimus, konsultacijas bei vaistinėms už parduotus kompensuojamuosius vaistus, medicininės pagalbos priemones atsiskaitydavo laiku.

Jau keleri metai vykdomos ir finansuojamos prevencinės programos. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos informavimo paslauga suteikta 20 proc. gyventojų, Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos informavimo paslauga suteikta 58,7 proc. moterų (3,9 proc. daugiau nei 2009 m). Vykdant krūties vėžio prevencinę programą 14,09 proc. (rizikos amžiaus grupės) moterų atlikta krūties mamogramų. Šeimos gydytojai išaiškino piktybinių navikų atvejus 797 pacientams, sergantiems ankstyvąja vėžio stadija.

Kauno teritorinė ligonių kasa daug dėmesio skyrė visuomenės informavimo priemonėms, glaudžiai bendradarbiavo su 19 leidinių redakcijomis, kurių tiražas per mėnesį siekė 150000, manomų skaitytojų aprėptis per metus sudarė 1900000.

 

Kauno TLK spausdintų straipsnių dinamika 2006 - 2010 m. (vnt.)

Kauno TLK spausdintų straipsnių dinamika

Kauno ir Marijampolės apskričių regioninėje bei respublikinėje spaudoje iš viso išspausdinti 196 straipsniai (visi nemokamai) ,- t.y. 70 proc. daugiau nei 2009 m. Ligonių kasos interneto svetainėje pateikta per 70 naujienų, publikacijų, aktualijų, - t.y. 40 proc. daugiau informacijų nei 2009 m. Kauno TLK svetainę per 2010 m. aplankė 112892 lankytojų.

Vertinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą, receptų išrašymo, išdavimo teisėtumą, 2010 m. Kontrolės ir ekspertizės skyriaus darbuotojai atliko 193 asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių patikrinimus. Užbaigtos 157 kontrolės procedūros, kurių metu nustatyta 743917,72 Lt. žala PSDF biudžetui.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei teritorinės ligonių kasos, kaip institucijos vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka išieškoti lėšas už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, iš fizinių ir juridinių asmenų, dėl kurių kaltės buvo sutrikdyta asmens sveikata. 2010 m. Kauno TLK parengė civilinių ieškinių sumai virš 1, 2 mln. Lt., sudarė sutarčių su fiziniais asmenimis dėl žalos atlyginimo sumai virš 176 tūkst. Lt., pateikė pretenzijų draudimo kompanijoms sumai virš 860 tūkst. Lt. Atlyginta žala PSDF biudžetui 2010 m. -792581,7 Lt.

Informacinėje sistemoje “Sveidra” automatizuotai kontroliuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSD biudžeto, kiekis ir pateikimo apmokėjimui pagrįstumas. Informatikos skyriaus darbuotojai apie netiksliai teikiamus duomenis kiekvieną dieną elektroniniu paštu informavo gydymo įstaigas, per 2010 m. išsiųsta 50840 informacinių bylų (4 tūkst. daugiau nei pernai).

Valdymo tobulinimui bei veiklos efektyvumui didinti Kauno TLK įdiegusi Kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinį standartą ISO 9001 (organizacija sertifikuota 2006 m), kurios pagrindinis tikslas nuolatinis veiklos gerinimas, siekiant didinti darbo rezultatyvumą ir efektyvumą bei vartotojų ir suinteresuotų šalių pasitenkinimą. Kauno TLK kartu su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitomis teritorinėmis ligonių kasomis siekia pastovaus kokybės vadybos sistemos gyvybingumo bei vieningo veiklos procesų tobulinimo.

Atnaujinta: 2012.05.16

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.