Vadovybės veikla

Vadovybės pagrindiniai veiklos uždaviniai 2018 m.


DIREKTORIAUS VIRGILIJAUS ŠIAUDIKIO

1. Teikti pasiūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros tobulinimo.

2. Išanalizuoti ASPĮ ir TLK sutarčių sudarymo tvarką, numatant galimybę ASPĮ teikiamas paslaugas apmokėti PSDF biudžeto lėšomis, vadovaujantis viena sutartimi su ligonių kasa ir pateikti siūlymus.

3. Teikti siūlymą dėl automatizuotos SPP kontrolės.

4. Pagal kompetenciją ir deleguotą atsakomybę užtikrinti Ligonių kasų 2018 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą bei pasiekti numatytus rezultatus.

5. Išanalizuoti TLK vykdomą veiklą (funkcijas) ir pateikti siūlymus dėl jų optimizavimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

Atnaujinta: 2018.12.18