Apklausa

Ar žinote, kad padidėjus minimaliai mėnesinei algai, keičiasi mokančių už save privalomojo sveikatos draudimo įmokos suma?Apklausos rezultatai
Taip 37.2% (42):
 
Ne 53.1% (60):
 
Man neaktualu 9.7% (11):
 

Jau balsavo: 113

Žinoti sveika

Vadovybės veikla

Vadovybės pagrindiniai veiklos uždaviniai 2019 m.

DIREKTORIAUS VIRGILIJAUS ŠIAUDIKIO 

  1. Organizuoti bendras VLK ir visų TLK atstovų ekspertizes vykdant kontrolės procedūras pagal VLK direktoriaus įsakyme dėl prioritetinių kontrolės krypčių numatytas kontrolės kryptis.
  2. Įvertinti sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sudarymo proceso pokyčius ir pateikti siūlymus dėl šio proceso tobulinimo.
  3. Atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų (Ūkio) ministerijos pateiktas pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo institucijoje rekomendacijas, suformuluoti ir pateikti siūlymus pagrindinio veiklos priežiūros tikslo bei veiklos priežiūros rezultatyvumo, efektyvumo rodiklių tobulinimui.
  4. Teikti siūlymą dėl automatizuotos SPP kontrolės.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS JURGOS DAMULEVIČIENĖS

  1. Teikti pasiūlymus dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo bei sutartinių lėšų planavimo tobulinimo.
  2. Atlikti Duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemės (DANAVIP) generuojamų užklausų spektro apžvalgą bei įvertinti naujų užklausų poreikį.
  3. Pristatyti TLK Stebėtojų tarybai informaciją apie 2019 m. pasirašytas sutartis,  prašymus sudaryti sutartis bei kompensuojamųjų paslaugų mastą 2020 m.
  4. Stebėti kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išlaidų dinamiką bei esant ženkliam nuokrypiui analizuoti jo priežastis.

Atnaujinta: 2019.03.29