Vadovybės veikla

Vadovybės pagrindiniai veiklos uždaviniai 2018 m.


DIREKTORIAUS VIRGILIJAUS ŠIAUDIKIO

  1. Teikti pasiūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros tobulinimo.
  2. Išanalizuoti ASPĮ ir TLK sutarčių sudarymo tvarką, numatant galimybę ASPĮ teikiamas paslaugas apmokėti PSDF biudžeto lėšomis, vadovaujantis viena sutartimi su ligonių kasa ir pateikti siūlymus.
  3. Teikti siūlymą dėl automatizuotos SPP kontrolės.
  4. Pagal kompetenciją ir deleguotą atsakomybę užtikrinti Ligonių kasų 2018 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą bei pasiekti numatytus rezultatus.
  5. Išanalizuoti TLK vykdomą veiklą (funkcijas) ir pateikti siūlymus dėl jų optimizavimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS JURGOS DAMULEVIČIENĖS

  1. Teikti pasiūlymus dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo bei sutartinių lėšų planavimo tobulinimo.
  2. Atlikti Duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemės (DANAVIP) generuojamų užklausų spektro apžvalgą bei įvertinti naujų užklausų poreikį.
  3. Pristatyti TLK Stebėtojų tarybai informaciją apie 2019 m. pasirašytas sutartis,  prašymus sudaryti sutartis bei kompensuojamųjų paslaugų mastą 2020 m.
  4. Stebėti kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išlaidų dinamiką bei esant ženkliam nuokrypiui analizuoti jo priežastis.

Atnaujinta: 2019.03.13