Darbo užmokestis

Kauno TLK valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Direktorius 1 2412.50 1
2558.10
Direktoriaus pavaduotojas 1 2216.59 - -
Skyriaus vedėjas 8
1664.50 7 1849.82
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3
1364.25 1
1496.32
Skyriaus patarėjas - - 1 1623.98
Vyriausiasis specialistas 14 1059.50 15 1367.52

 

 


 

 

Kauno TLK darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Vyriausiasis specialistas 25 769.75 26
1086.38
Vyresnysis specialistas 12 653.00 11 891.22
Patarėjas - - 1 1341.72
Kiti darbuotojai 4
511.75 4
599.25

 

 

Informaciją apie ankstesnių laikotarpių darbo užmokestį galima rasti archyve.

 

Atnaujinta: 2019.01.22