ASPĮ ir vaistinių patikrinimų rezultatai

2019 m. II pusmečio Kauno teritorinės ligonių kasos vykdytų kontrolės procedūrų rezultatai

Vykdytų kontrolės procedūrų kryptis Atliktų kontrolės procedūrų skaičius Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų nuostatoms Nustatyta žala PSDF biudžetui (Eur) Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 2 Šeimos gydytojas keitė dozę ir išrašė vaistus, kuriuos gali išrašyti tik gydytojas specialistas. Centralizuotai pirktas vaistas paskirtas ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui; vaistai skirti asmeniui virš 65 m. amžiaus.  1716.79 Aptarta su ASPĮ vadovu. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 1 Nustatytos kodavimo klaidos: neteisingas pagrindinės diagnozės kodas, gretutinės diagnozės neatitiko nustatytų kriterijų.   Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. 
Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 19 Gydytojų specialistų konsultacijos peteikiamos apmokėti po du ir daugiau kartų; įstaigoje nėra parengto ir direktoriaus įsakymu patvirtinto radiologijos kyriaus darbo organizavimo tvarkos aprašo; pacientai neregistruojami mamogramų atlikimui su šeimos gydytojo siuntimu.  83725.74 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Paslaugos suteiktos be siuntimo; medžiaga po operacijos neišsiųsta histologiniam tyrimui; neteisingai įvesta informacija apie diagnozes ir atliktas intervencijas; netinkamai, nepilnai arba visai nepildė medicininės dokumentacijos; neturėjo pirmos pagalbos vaistinėlės; paslaugos suteiktos su etinkamai užpildytais siuntimais; nebuvo pacientų sutikimų intervencijai; į Sveidrą įvesti neteisingi duomenys arba visai neįvesti duomenys apie atliktas intervencijas; medicininė dokumentacija patikrinimui nepateikta; pateiktos apmokėti paslaugos, dėl kurių ASPĮ neturi sutarties su TLK; neatlikti privalomi tyrimai; paslaugos suteiktos be siuntimo; suvesta neteisinga informacija į Sveidrą; imtos priemokos iš pacientų, teikiant iš PSDF apmokamas paslaugas; informacija apie priemokas nesuvesta į Sveidrą. 3621.53 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų OTP gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė  3 Gydytojų specialistų konsultacijos teiktos be siuntimo; nėra jokių duomenų apie suteiktas mokamas paslaugas; OTP skyrė gydytojai, dėl kurių paslaugų įstaiga neturi sutarties su Kauno TLK; pacientams teiktos konsultacijos, nors jie tuo metu buvo gydomi stacionare.   10222.14 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. Informacija apie nustatytus pažeidimus perduota VLK prie SAM ir teisėsaugos institucijoms. 
Kompensuojamųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Įtariant ūminį galvos smegenų insultą, kai nuo simptomų atsiradimo pradžios buvo praėję mažiau kaip trys valandos, formoje Nr. 110/a nepažymėta apie informacijos perdavimą skubiosios pagalbos skyriui; nepagrįstai pateikta apmokėti už skatinamąją greitosios medicnos pagalbos paslaugą - pacientų pervežimas (išskyrus pervežimą iš ASPĮ) į perkutaninės koronarinės intervencijos centrus dėl ūminio miokardo infarkto, kai yra ST segmento pakilimas, arba insulto gydymo centrus dėl ūminio galvos smegenų insulto, kai GMP brigada iki perkutaninės koronarinės intervencijos centro arba insulto gydymo centro nuvažiuoja daugiau nei 50 km, nes GMP brigada iki perkutaninės koronarinės intervencijos centro arba insulto gydymo centro nuvažiavo mažiau nei 50 km. 3929.31 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 14 Nesuvesta informacija apie panaudotas vakcinas į Sveidrą; paskiepyta neapdrausta privalomuoju sveikatos draudimu pacientė; skiepytos pacientės, kurių amžius neatitiko nurodyto skiepų kalendoriuje; nurodyti neteisingi ligų kodai; nesuvesta informacija apie suteiktas paslaugas; nebuvo tėvų ar globėjų parašų dėl sutikimo skiepyti; nesudarytas individualus skiepijimų grafikas. 135.30 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, slaugos namuose ir paliatyviojo gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybėsir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Medicininėje dokumentacijoje nėra įrašų apie suteiktas paslaugas; dokumentai užpildyti nepilnai ir netiksliai; paslaugos teiktos darbuotojų atostogų metu; pateikta apmokėti daugiau paslaugų nei buvo suteikta; ambulatorinės paslaugos pateiktos apmokėti, nors pacientai tuo metu buvo gydyti stacionare; suteiktos nekokybiškos socialinio darbuotojo paslaugos; paslaugos pateiktos apmokėti, nors darbuotojai tuo metu dirbo kitoje ASPĮ; paslaugos suteiktos ne darbo grafike nurodytomis valandomis; paslaugos vienu metu teiktos keliems pacientams, gyvenantiems skirtingose miesto vietose; neteisingai suvesti duomenys į informacinę duomenų bazę Sveidra. 8872.71 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. Informacija apie rastus pažeidimus perduota Valstybinei darbo inspekcijai ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai arnybai. 
  47   112223.52  

 

2019 m. I pusmečio Kauno teritorinės ligonių kasos vykdytų kontrolės procedūrų rezultatai

Vykdytų kontrolės procedūrų kryptis Atliktų kontrolės procedūrų skaičius Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų nuostatoms Nustatyta žala PSDF biudžetui (Eur) Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 16 Vaistai išrašyti privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims. Įvesti neteisingi duomenys į Sveidros duomenų bazę. Vaistas skirtas ne pagal kompensuojamas indikacijas. Antibiotikai skirti nenustačius bakterinės infekcijos, gydant virusines ligas, skirti ne pagal registruotas indikacijas, gydymas iškart pradėtas rezerviniais antibiotikais. Nerasti įrašai apie pacientų sveikatos būklę, išrašytus vaistus. Pneumonija diagnozuota, neatlikus rentgenologinio tyrimo. Skystos vaistų formos išrašytos vaikams virš 6 m. amžiaus. Vaistai išrašyti pagal B sąrašą, nors tokių vaistų B sąraše nėra. Vaistai cukrinio diabeto gydymui skirti ne pagal metodikos reikalavimus.   3095,62 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje. Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Nustatytos kodavimo klaidos: neteisingas pagrindinės diagnozės kodas, gretutinės diagnozės neatitiko nustatytų kriterijų.   Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Informuotas steigėjas. Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. 
Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 3 Nerasti šeimos gydytojų siuntimai ilgalaikiam stebėjimui; stebėjimo paslaugos pradedamos teikti be siuntimų; įstaiga vadovaujasi neatnaujinta pagal galiojančius teisės aktus dispanserizacijos tvarka; siuntimai rašomi kaip įprastai konsultacijai; nesilaikoma ilgalaikio stebėjimo paslaugų teikimo eriodiškumo (paslaugos suteikiamos per 4 metų mėnesius, kai numatytas sekimas metams). Pateikta apmokėti daugiau nei 4 konsultacijos dėl ilgalaikio stebėjimo. Konsultacijos pateiktos apmokėti kaip išplėstinės, bet neatliktas joks tyrimas.  89,10 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėje teisėtumo kontrolė 11 Pateikta apmokėti daugiau MPP nei gauta pagal sąskaitas-faktūras; dviejų pavadinimų MPP buvo pateikiamos apmokėti pagal kainyną, galiojantį nuo 2019-02-01, nors prekės gautos pavadinimu, kuris galiojo kainyne iki 2019-02-01. Vaistinė neturėjo daugelio būtinų turėti vaistų ir MPP. 266,51 Aptarta su vaistinių vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. Vaistinės įpareigotos grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. Skirta bauda.
Kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 8 Nebuvo pacientų sutikimų dėl intervencinių procedūrų. Nepildyti privalomi medicininiai dokumentai: nebuvo sutarčių su dantų protezų gaminimo laboratorija; sutartys nebuvo pasirašytos; protezavimo paslaugų apskaitos lentelėje nenurodytos suteiktos paslaugos, nenurodytos kainos; nesudarytas tyrimo ir gydymo planas; pacientai nesupažindinti su gydymo planu; pacientai nesupažindinti su dantų protezų garantijomis. Pateiktos apmokėti ir burnos sanavimo paslaugos. Pacientų priemokos už suteiktas paslaugas medicininiuose dokumentuose neįformintos: nėra mokėjimą patvirtinančių dokumentų. Pateiktos apmokėti paslaugos, kurios neįtrauktos į įstaigos kainininką. Pateiktos apmokėti paslaugos, nebaigus dantų protezavimo darbų. Sprendimą dėl protezavimo poreikio priėmė viena gydytoja odontologė. Paskirtas kompensuojamas dantų protezavimas, nesant įsakyme nurodytų indikacijų. Įstaiga neinformavo siuntusių įstaigų apie netinkamai užpildytus siuntimus.  1867,50 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.   Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui.
Kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 4 Nustatyti medicininės dokumentacijos pildymo trūkumai; į Sveidrą suvesti neteisingi duomenys; medicininė dokumentacija patikrinimui nepateikta;  pateiktos apmokėti paslaugos neatitiko nustatytų reikalavimų, nes nebuvo atliekami tyrimai; stebėjimo paslaugos teiktos trumpesniu nei 4 val. laikotarpiu; paslaugos neatitiko būtinosios pagalbos kategorijos ir indikacijų; teikiant stebėjimo paslaugą, pateiktos apmokėti ir kitos paslaugos; per 24 val. pacientai buvo stacionarizuoti. Pacientė įstaigoje nesilankė, tačiau medicininė dokumentacija užpildyta, buvo pateikta apmokėti ambulatorinės chirurgijos paslauga. Paslaugos pateiktos apmokėti kaip dienos chirurgijos, nors neatitiko nustatytų reikalavimų.  31018,24 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras tinkamumo bei pagrįstumo kontrolė 3 Nebuvo pacientų sutikimų dėl intervencinių procedūrų. Siunčiant gydytojų konsultacijoms, nepilnai užpildyti siuntimai. Atliktas kompensuojamas dantų protezavimas, nesant įsakyme nurodytų indikacijų.   200,00 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
Kompensuopamųjų OTP gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė  2 Konsultacijos suteiktos pagal netinkamai įformintus siuntimus. Siunčiančios ASPĮ apie nepilnai užpildytus siuntimus neinformuotos. Įstaiga neinformavo apie veiklos vietos pakeitimą. Įstaiga teikė paslaugas, neturėdama veiklos licencijos. Konsultacijos suteiktos ir OTP paskirta, nors siuntimo galiojimas pasibaigęs. Objektyviais tyrimais nepagrįsta nustatyta diagnozė. Medicininė dokumentacija patikrinimui nepateikta. Nėra įrašų apie suteiktas paslaugas ir skirtas OTP. Konsultacijos suteiktos be siuntimų arba su vėliau išrašytais siuntimais. OTP užsakyta anksčiau nei suteiktos konsultacijos. Sutikimus dėl paslaugų teikimo bei OTP užsakymo lapus pasirašo ne pacientai, bet kiti asmenys.   26325,72 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą bus paskelbta internetiniame puslapyje.   Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. Informuota VASPVT. Medžiaga perduota teisėsaugos institucijoms. 
Kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė 2 Pateiktos apmokėti savarankiškai slaugytojo namuose teikiamos paslaugos, nors jų buvo suteikta mažiau nei po penkias.  31,61 Aptarta su ASPĮ vadovais. Informacija apie nustatytą pažeidimą paskelbta internetiniame puslapyje.  Įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų. ASPĮ įpareigota grąžinti padarytą žalą PSDF biudžetui. 
  51   62894,30  

Atnaujinta: 2020.01.16

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!