Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Kauno teritorinės ligonių kasos (toliau Kauno TLK)  direktoriaus 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl Kauno teritorinės ligonių kasos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis,  vykdomas TLK rengiamų teisės aktų, kurie reguliuos visuomeninius santykius, numatytus  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904  8 st. 1 d., projektų antikorupcinis vertinimas.

 2018 metais parengti 6 teisės aktų projektai, kurie buvo vertinami antikorupciniu požiūriu:

  1. Kauno TLK direktoriaus 2018-09-26 įsakymo Nr. K-120 „Dėl Kauno TLK valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo pakeitimo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“ projektas
  2. Kauno TLK direktoriaus 2018-10-08 įsakymo Nr. K-125 „Dėl Kauno TLK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašų pakeitimo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ projektas
  3. Kauno TLK direktoriaus 2018-11-07 įsakymas Nr. K-142 „Dėl Kauno TLK valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo pakeitimo ir Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ projektas
  4. Kauno TLK direktoriaus 2018-11-16 įsakymas Nr. K-146 „Dėl Kauno TLK valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo pakeitimo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ projektas
  5. Kauno TLK direktoriaus 2018 -12-21 įsakymas Nr. K-187„Dėl Kauno teritorinės ligonių kasos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašų pakeitimo bei pareigybės aprašymų patvirtinimo“ projektas
  6. Kauno TLK direktoriaus 2018-12-21 įsakymas Nr. K-189„Dėl Kauno teritorinės ligonių kasos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ projektas.

Teisės aktų trūkumų antikorupciniu požiūriu, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, nenustatyta.

 

 

Atnaujinta: 2019.01.29

Updated: 2018.07.27

OFFERS

KAUNAS Territorial Patient Fund