Darbo užmokestis

Kauno TLK valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Direktorius 1 2461.37 1
3642.64
Direktoriaus pavaduotojas - - 1 3062.94
Skyriaus vedėjas 7
1716.75 7 2300.04
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1
1430.58 -
-
Skyriaus patarėjas 1 1623.98 1 2549.93
Vyriausiasis specialistas 12 1162.64 11 1625.51

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Direktorius 1 2461.37 1
3575.39
Direktoriaus pavaduotojas - - 1 2802.77
Skyriaus vedėjas 7
1716.75 7 2297.56
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1
1430.58 -
-
Skyriaus patarėjas 1 1623.98 1 2299.68
Vyriausiasis specialistas 12 1162.64 11 1566.05

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Direktorius 1 2412.50 1
2558.10
Direktoriaus pavaduotojas 1 2216.59 - -
Skyriaus vedėjas 8
1664.50 7 1849.82
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3
1364.25 1
1496.32
Skyriaus patarėjas - - 1 1623.98
Vyriausiasis specialistas 14 1059.50 12 1367.52

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Direktorius 1 2412.50 1
2436.64
Direktoriaus pavaduotojas 1 2216.59 1 2256.90
Skyriaus vedėjas 8
1664.50 7 1681.20
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3
1364.25 2
1466.74
Vyriausiasis specialistas 14 1059.50 15 1141.57

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Direktorius 1 2412.50  1
2448.70
Direktoriaus pavaduotojas 1 2216.59 1 2232.86
Skyriaus vedėjas 8
1664.50 7 1657.98
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3
1364.25 2
1388.82
Vyriausiasis specialistas 14 1059.50 15 1026.45

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2400  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2236

Skyriaus vedėjas 7
1678 1 1033.50
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2
1395 1
 834.75
Vyriausiasis specialistas 15 1115 3 2265.75

 Pastaba:

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 22 str. 14 d. 4 punktu 2018 m. I ketv. 4 valstybės tarnautojams buvo skirta 3100.50 Eur vienkartinių išmokų.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr.1167 2.5 punktu buvo skirta 1 valstybės tarnautojui 1033,50 Eur. vienkartinė išmoka.

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2402  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2113    
Skyriaus vedėjas 8 1650  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1477 1
 913.50
Vyriausiasis specialistas 14 1046 2 1487.70

 Pastaba:

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 2d. 3 punktu 2017 m. IV ketv. dviems valstybės tarnautojams buvo skirta 1487.70 Eur vienkartinių išmokų.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr.1167 3 punktu buvo skirta 1 valstybės tarnautojui 913,50 Eur. vienkartinė išmoka.

 

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2418  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2203  
 
Skyriaus vedėjas 8 1647  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1318  
 
Vyriausiasis specialistas 14 1060  
 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2420  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2204  
 
Skyriaus vedėjas 8 1664  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1351  
 
Vyriausiasis specialistas 14 1062  
 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2410  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2203  
 
Skyriaus vedėjas 8 1697  1 914.00
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1311  
 
Vyriausiasis specialistas 14 1070 1 744.00

 Pastaba:

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 22 str.14d. 4 punktu 2017 m. I ketvirtį dviems valstybės tarnautojams skirta 1658 Eur vienkartinių priedų.

 

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2435 1
281.88
Direktoriaus pavaduotojas 1 2646 1
1645.61
Skyriaus vedėjas 8 1811  8 2349.00
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1402  3
 743.86
Vyriausiasis specialistas 14 1180 14 3704.94

 Pastabos:

 Vienkartinė piniginė išmoka išmokėta 2016 m. IV ketv. vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu 2016 m. gruodžio 21 d. Nr. 1P-278 "Dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo teritorinių ligonių kasų direktoriams".

 Vienkartinės piniginės išmokos išmokėtos 2016 m. IV ketv. vadovaujantis Kauno TLK direktoriaus įsakymu 2016 m. gruodžio 23 d. Nr. K-209 "Dėl vienkartinių piniginių išmokų  valstybės tarnautojams".

 Vienkartinės piniginės išmokos išmokėtos 2016 m. IV ketv. vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr.1167 "Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2408  
 
 
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2462  
 
 
 
Skyriaus vedėjas 8 1617    
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1342  
 
Vyriausiasis specialistas 14 1076    

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2408
 

 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2288
 

 
Skyriaus vedėjas 8 1661  1 261
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1315  
 
Vyriausiasis specialistas 14 1060 2 359

 Pastaba. * - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 2d. 3 punktu 2016 m. II ketv. trims valstybės tarnautojams buvo skirta 620 Eur vienkartinių išmokų.

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2388
 

 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2165
 

 
Skyriaus vedėjas 8 1641  1 1018
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1254  
 
Vyriausiasis specialistas 15 1009 1 744

 Pastaba. * - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 22 str.14d. 4 punktu 2016 m. dviems valstybės tarnautojams skirta 1762 Eur vienkartinių priedų.

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2360

Direktoriaus pavaduotojas 1 2197

Skyriaus vedėjas 8 1595 3 2949
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1232

Vyriausiasis specialistas 15 980 1 744

  Pastaba. * - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 22 str.14d. 4 punktu 2015 m. keturiems valstybės tarnautojams buvo skirta 3693 Eur vienkartinių priedų.

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2368
 

 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2163
 

 
Skyriaus vedėjas 8 1698  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1336  
 
Vyriausiasis specialistas 15 1046
 
 

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2388  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2180  
 
Skyriaus vedėjas 8 1652  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1210

Vyriausiasis specialistas 15 1034  
 


Pareigybės pavadinimas 2015 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2293  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2104  
 
Skyriaus vedėjas 8 1531  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1175

Vyriausiasis specialistas 16 893  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Direktorius 1 2380  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 2341  
 
Skyriaus vedėjas 8 1498 2949.3 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 1207  
 
Vyriausiasis specialistas 16 946  1  743.85

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Direktorius 1 0  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 8337  
 
Skyriaus vedėjas 8 5648  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 4677  
 
Vyriausiasis specialistas 16 3592  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Direktorius 1 0  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 8340  
 
Skyriaus vedėjas 8 5730  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 4233  
 
Vyriausiasis specialistas 16 3263  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Direktorius 1 0  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 8319  
 
Skyriaus vedėjas 8 5558  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 4096  
 
Vyriausiasis specialistas 17 3332  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Direktorius 1 0  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 8347  
 
Skyriaus vedėjas 8 5543  1 3510 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 4009  
 
Vyriausiasis specialistas 16 3293  
 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr.1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo 2.1  punktu 1 valstybės tarnautojui skirta 3510 Lt vienkartinė išmoka.

 

Pareigybės pavadinimas 2013 m.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Direktorius 1 0  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 7632  
 
Skyriaus vedėjas 8 5245  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 3970  
 
Vyriausiasis specialistas 16 3262  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2012 m.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Direktorius 1 0  
 
Direktoriaus pavaduotojas 1 7344  
 
Skyriaus vedėjas 8 5070  
 
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3 3865  
 
Vyriausiasis specialistas 15 3077  
 

 


 

Kauno TLK darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Patarėjas 1 1341.72 1 2181.27
Vyriausiasis specialistas 26 938.98 28
1423.91
Vyresnysis specialistas 11 806.95 11 1235.04
Kiti darbuotojai 4
577.27 4
918.56

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Patarėjas 1 1341.72 1 1709.82
Vyriausiasis specialistas 26 938.98 28
1321.28
Vyresnysis specialistas 11 806.95 11 1115.24
Kiti darbuotojai 4
577.27 4
747.89

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Vyriausiasis specialistas 25 769.75 26
1086.38
Vyresnysis specialistas 12 653.00 11 891.22
Patarėjas - - 1 1341.72
Kiti darbuotojai 4
511.75 4
599.25

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Vyriausiasis specialistas 25 769.75 25
951.06
Vyresnysis specialistas 12 653.00 12 867.23
Kiti darbuotojai 4
511.75 4
583.78

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
eurais
Vyriausiasis specialistas 25 769.75 25
892.49
Vyresnysis specialistas 12 653.00 12 749.33
Kiti darbuotojai 4
511.75 4
582.06

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 25 826  
 
Vyresnysis specialistas 11 722  
 
Specialistas 1 720  
 
Kiti darbuotojai 4 544

 

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 25 761  
 
Vyresnysis specialistas 11 647  
 
Specialistas 1 626  
 
Kiti darbuotojai 4 534 1 456.75

 Pastaba:

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 12 str. vienam darbuotojui skirta 456.75 Eur vienkartinė išmoka.

 

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 25 778  
 
Vyresnysis specialistas 11 661  
 
Specialistas 1 633  
 
Kiti darbuotojai 4 506  
 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 24 782  
 
Vyresnysis specialistas 11 670  
 
Specialistas 1 626  
 
Kiti darbuotojai 4 507  
 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 24 758  
 
Vyresnysis specialistas 11 634  
 
Specialistas 1 625  
 
Kiti darbuotojai 4 500  
 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 17 852 16
3084.53
Vyresnysis specialistas 19 867  19
3587.59
Specialistas 1 688 1
186.38
Kiti darbuotojai 4 511 4 456.98

Pastaba. * - Vienkartinės piniginės išmokos išmokėtos 2016 m. IV ketv. vadovaujantis Kauno TLK direktoriaus įsakymu 2016 m. gruodžio 23 d. Nr. K-208 "Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis".

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 17 754
 

 
Vyresnysis specialistas 18 692  
 
Specialistas 1 537
 

 
Kiti darbuotojai 4 478
 

 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 17 729
 

 
Vyresnysis specialistas 18 647  1
176
Specialistas 1 403
 

 
Kiti darbuotojai 4 448
 

 

Pastaba. * - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4.2 punktu 2016 m. II ketv.vienam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, skirta 176 Eur dydžio vienkartinė išmoka.

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 17 636
 

 
Vyresnysis specialistas 18 575  

 
Specialistas 1 481
 

 
Kiti darbuotojai 4 440
 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka *
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 11 582

Vyresnysis specialistas 23 551 1 568
Specialistas 1 462

Kiti darbuotojai 4 432

 Pastaba. * - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4.1 punktu 2015 m. vienam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, skirta 568 Eur vienkartinė išmoka.

 

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 11 620
 

 
Vyresnysis specialistas 23 603  

 
Specialistas 4 436
 

 
Tarnautojas 2 364
 

 

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 11 602

Vyresnysis specialistas 23 577

Specialistas 4 446

Tarnautojas 2 341

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 11 517

Vyresnysis specialistas 24 480  
 
Specialistas 4 439

Tarnautojas 2 328

 

Pareigybės pavadinimas 2015 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Eur
Vyriausiasis specialistas 11 589  
 
Vyresnysis specialistas 24 545 568 
Specialistas 4 467  
 
Tarnautojas 2 348  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. IV ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Vyriausiasis specialistas 10 2297  1 1952 
Vyresnysis specialistas 25 1972  
 
Specialistas 4 1684  
 
Tarnautojas 2 1546  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. III ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Vyriausiasis specialistas 11 2118  
 
Vyresnysis specialistas 22 1895  
 
Specialistas 4 1697  
 
Tarnautojas 2 1271  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. II ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Vyriausiasis specialistas 11 1907  
 
Vyresnysis specialistas 21 1778  
 
Specialistas 4 1410  
 
Tarnautojas 2 1170  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m. I ketv.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Vyriausiasis specialistas 11 1878  
 
Vyresnysis specialistas 21 1668  
 
Specialistas 4 1263  
 
Tarnautojas 2 1076  
 

 

Pareigybės pavadinimas 2013 m.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Vyriausiasis specialistas 12 1870 1 1586 
Vyresnysis specialistas 22 1581 7076 
Specialistas 4 1273  
 
Tarnautojas 2 1163  
 

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4.1 punktu 6 darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skirta 8662 Lt vienkartinių išmokų.

 

Pareigybės pavadinimas 2012 m.
Darb. sk. DU vidurkis Vienkartinė išmoka
Darb. sk. Suma, Lt
Vyriausiasis specialistas 12 1825  
 
Vyresnysis specialistas 22 1659  
 
Specialistas 4 1318  
 
Tarnautojas 2 1040  
 

 

Atnaujinta: 2018.07.03

Updated: 2018.07.27

OFFERS

KAUNAS Territorial Patient Fund