Archive

Asmens sveikatos priežiuros įstaigų patikrinimo rezultatai
2015 m. I pusmetis

Savivaldybė Patikrinimo tikslas Atlikta patikrinimų Nustatyta pažeidimų Žala, Eur
Birštonas Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 1 1 14.51
Birštonas Piliečių prašymuose pateiktų faktų pagrįstumo kontrolė 1 0  
Jonavos r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 5 5 41,280.25
Jonavos r. sav. Stacionarinių paslaugų kokybės, tinkamumo, pagrįstumo ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 1 1 1,062.12
Kaišiadorių r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 4 3 112.21
Kalvarijos sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 1 1 14.94
Kalvarijos sav. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1 724.08
Kaunas Akių lęšiukų implantavimo paslaugų kiekio, apskaitos, medicininės dokumentacijos pildymo kokybės kontrolė 1 0  
Kaunas Ambulatorinės chirurgijos paslaugų kiekio, kokybės, apskaitos ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1 1,292.60
Kaunas Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugų kiekio, kokybės, apskaitos, atitikimo teisės aktams ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1 1,531.15
Kaunas Dantų protezavimo paslaugų kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės, ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 2 2 19,450.86
Kaunas Gydytojų specialistų suteiktų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės, atitikimo nustatytiems reikalavimams ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 1 1 2,827.46
Kaunas Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 29 28 10,158.73
Kaunas Neteisėtų pacientų mokėjimų, teikiant iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas, kontrolė 6 6  
Kaunas Skubios konsultacinės ir specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų apskaitos, kiekio, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1  
Kaunas Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1 295.22
Kaunas Stacionarinių paslaugų kokybės, tinkamumo, pagrįstumo ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 3 3 18,670.27
Kaunas Transplantacijos paslaugų kiekio, apskaitos, atitikimo teisės aktams ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1 4,897.89
Kauno r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 2 2 14.16
Kazlų Rūdos sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 3 2 44.91
Kėdainių r. sav. Gydytojų specialistų suteiktų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės, atitikimo nustatytiems reikalavimams ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 1 1  
Kėdainių r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 5 2 85.54
Marijampolė Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 8 7 159.63
Marijampolės sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 4 3 92.69
Prienų r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 3 2 811.63
Prienų r. sav. Stacionarinių paslaugų kokybės, tinkamumo, pagrįstumo ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 1 1 11,223.39
Raseinių r. sav. Gydytojų specialistų suteiktų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės, atitikimo nustatytiems reikalavimams ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 1 1  
Raseinių r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 5 3 266.84
Raseinių r. sav. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, atitikimo nustatytiems reikalavimams ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1  
Šakių r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 8 8 11,671.39
Šakių r. sav. Stacionarinių paslaugų kokybės, tinkamumo, pagrįstumo ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 1 1 16,130.77
Vilkaviškio r. sav. Brangių tyrimų ir procedūrų kiekio, apskaitos, atitikimo teisės aktams ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1 504.51
Vilkaviškio r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 5 3 672.48
Vilkaviškio r. sav. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, atitikimo nustatytiems reikalavimams ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1  
Vilnius Akių lęšiukų implantavimo paslaugų kiekio, apskaitos, medicininės dokumentacijos pildymo kokybės kontrolė 1 0  
Vilnius Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, atitikimo nustatytiems reikalavimams ir pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 1 1  
Vilnius Stacionarinių paslaugų kokybės, tinkamumo, pagrįstumo ir pateikimo apmokėti teisingumo kontrolė 1 1 384.92
Viso: 114 98 144,395.15

Atnaujinta: 2016.01.14

Updated: 2018.07.27

OFFERS

KAUNAS Territorial Patient Fund