2013 metų planavimo aprašai

Kauno teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) vadovaujantis 2009 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1051 “Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr.154-6995).

  


 2013 metų planavimo aprašai:

Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutartinių lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo aprašas 

Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų metinių lėšų slaugos paslaugų namuose, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų ir ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, paliatyviosios pagalbos, teikiamos stacionare, paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, priėmimo-skubios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, papildomai apmokamų, žmogaus genetikos, stebėjimo asmens sveikatos priežiūros sveikatos priežiūros paslaugų ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų metinių lėšų skiriamų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašas

Lėšų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms apimčių nustatymo metodika

  


 

Updated: 2018.07.27

OFFERS

KAUNAS Territorial Patient Fund