Archive

Asmens sveikatos priežiuros įstaigų patikrinimo rezultatai
2012 m. II pusmetis

Savivaldybė Patikrinimo tikslas Atlikta patikrinimų Nustatyta pažeidimų Žala, Lt
Birštonas Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 4 0  
Birštonas Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 1 0  
Jonavos r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 1 1  
Jonavos r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 15 0  
Jonavos r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 4 1 103.88
Jonavos r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 6 0  
Kaišiadorių r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 11 0  
Kaišiadorių r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 3 2 1,014.43
Kaišiadorių r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 7 2 77.02
Kalvarijos sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 1 0  
Kalvarijos sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 2 0  
Kaunas Gyventojų prisirašymo prie pirminės psichikos sveikatos priežiūros centrų teisėtumo kontrolė 1 0  
Kaunas Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 4 2  
Kaunas Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 97 18  
Kaunas Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 29 8 16,395.14
Kaunas Piliečių prašymuose pateiktų faktų pagrįstumo kontrolė 4 3  
Kaunas Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 26 8 384.21
Kauno r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 2 0  
Kauno r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 15 2  
Kauno r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 5 2 71.04
Kazlų Rūdos sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 1 0  
Kazlų Rūdos sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 2 0  
Kėdainių r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 13 0  
Kėdainių r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 4 0  
Kėdainių r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 7 3 123.64
Marijampolė Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 21 0  
Marijampolė Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 4 0  
Marijampolė Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 7 1 65.32
Prienų r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 13 1  
Prienų r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 2 1  
Prienų r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 8 3 170.11
Raseinių r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 10 0  
Raseinių r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 2 1  
Raseinių r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 5 0  
Šakių r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 2 0  
Šakių r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 6 3 136.36
Utenos r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 1 0  
Vilkaviškio r. sav. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė 1 1 730.32
Vilkaviškio r. sav. Mokamų paslaugų teikimo teisėtumo ir atitikimo nustatytiems reikalavimams kontrolė 2 0  
Vilkaviškio r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 2 0  
Vilkaviškio r. sav. Skatinamųjų paslaugų, atrinktų, taikant rizikos įvertinimo metodą, pateikimo apmokėti pagrįstumo kontrolė 4 1 53.28
Vilniaus r. sav. Ortopedijos techninių priemonių skyrimo pagrįstumo kontrolė 1 1  
Viso: 356 65 19,324.75

Atnaujinta: 2013.01.08

Updated: 2018.07.27

OFFERS

KAUNAS Territorial Patient Fund