2012 metų planavimo aprašai

Kauno teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) vadovaujantis 2009 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1051 “Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr.154-6995).

 


 

 2012 metų planavimo aprašai:

Kauno teritorinės ligonių kasos disponuojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų apmokėti ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, planavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašas

Kauno teritorinės ligonių kasos disponuojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų apmokėti stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms, planavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašas

Kauno teritorinės ligonių kasos disponuojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų apmokėti slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, slaugos namuose bei sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms, planavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašas

Kauno teritorinės ligonių kasos disponuojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms apmokėti planavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašas.


Updated: 2018.07.27

OFFERS

KAUNAS Territorial Patient Fund