Kauno teritorinės ligonių kasos 2009 m. veiklos apžvalga

2009 m. Kauno teritorinės ligonių kasos darbuotojai kasdieniniame darbe vadovavosi įstaigos misija ir siekė įgyvendinti jos tikslus praktikoje. Įstaigoje dirbo 68 darbuotojai, kurių 66 proc. – su aukštuoju išsilavinimu.

Prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pasirašiusių sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa (veiklos zona-Kauno ir Marijampolės apskritys), 2009 m. buvo prisirašę 888911 gyventojų. Kauno teritorinė ligonių kasa (toliau -TLK) iš viso aptarnavo 114 tūkst. asmenų. Vien dėl privalomojo sveikatos draudimo draustumo patvirtinimo kreipėsi 66,9 tūkst. klientų. Viena iš įstaigos prioritetų - mandagus, operatyvus bendravimas su Lietuvos Respublikos gyventojais ir užsienio piliečiais.

 

Klientų aptarnavimo laikas

Trumpėja gyventojų laukimo ir aptarnavimo laikas – 7,43 min., - t.y. gyventojas vidutiniškai aptarnaujamas 1,09 min. trumpiau nei 2007 m.

Dėl sveikatos draudimo įskaitos per darbo dieną kreipėsi 265, dėl pažymų reabilitacijai - 78, dėl Europos sveikatos draudimo kortelių (toliau - ESDK) - 84 gyventojai.

 

Europos sveikatos draudimo kortelių išdavimas

Europos sveikatos draudimo kortelių išduota 21230. ESDK išduota 1845 gyventojams, kurie pateikė prašymus elektroniniu būdu.

2009 m. Kauno TLK vykdė aktyvų susirašinėjimą su gyventojais. Parengti 227 atsakymai į piliečių klausimus elektroniniu paštu ir 82 atsakymai į paklausimus raštu. Skundų dėl Kauno TLK veiklos nebuvo.

2009 m. Kauno teritorinė ligonių kasa pasirašė sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prevencinių programų vykdymo su 279 asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau - ASPĮ), - iš kurių 147 - viešosios ir 132 – privačios įstaigos.

 

Viešųjų ir privačių ASPĮ sudarytų sutarčių su Kauno TLK dinamika

Daugėjo sutarčių su privačiomis gydymo įstaigomis: sutarčių pasirašyta 3,1 proc. daugiau nei 2008 m.

Pasirašytos 69 sutartys su medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigomis, 37 – su asmens sveikatos gydymo įstaigomis, teikiančiomis nemokamas dantų protezavimo paslaugas. Viešosioms įstaigoms skirta 91 proc. lėšų, privačioms – 9 proc. lėšų.

Prioritetas - pirminės asmens sveikatos priežiūrai bei kitoms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms. Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams suteikta ambulatorinių specializuotų paslaugų 1,1 proc. daugiau nei 2008 m., atitinkamai dienos stacionaro – daugiau 4,9 proc., dienos chirurgijos – daugiau 11,6 proc., trumpalaikio gydymo – 17,9 proc. daugiau. Daugėjo endoprotezavimo operacijų: šešios gydymo įstaigos atliko 1835 operacijų (218 daugiau nei 2008 m.).

Medicinine reabilitacija ir sanatoriniu gydymu pasinaudojo 18958 apdraustųjų. Populiarėjanti ambulatorinė reabilitacija sudarė 32,3 proc. nuo visos reabilitacijos. Stacionarine reabilitacija daugiausiai pasinaudojo ligoniai, sergantys sąnarių endoprotezavimo, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemos ligomis; po tarpslankstelinių diskų operacijų. Gerėjo apdraustųjų aprūpinimas kompensuojamaisiais vaistais bei medicinos pagalbos priemonėmis, - Kauno TLK sudarė sutartis su 116 vaistinių ir 10 optikų. Kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms iš PSDF biudžeto skirta lėšų 7 proc. daugiau nei pernai.

Vaistinėms už kompensuojamuosius vaistus bei medicininės pagalbos priemones ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už suteiktas asmens sveikatos priežiūros ir medicininės reabilitacijos paslaugas, atsiskaitymai buvo vykdomi laiku.

Nemažai dėmesio skirta prevencinių tyrimų vykdymui ir finansavimui. Startavus naujai storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai, informavimo paslauga suteikta 13 proc. gyventojų, sulaukusių 50 – 74 metų amžiaus. Prevencinių programų informavimo paslaugos gimdos kaklelio piktybinių navikų suteikta 54,8 proc. moterų, priešinės liaukos vėžio - 27,79 proc. vyrų. Vykdant krūties vėžio prevencinę programą 14,80 proc. moterų atlikta krūties mamogramų. Šeimos gydytojai ankstyvojoje vėžio stadijoje išaiškino net 872 piktybinius susirgimus (2008 m.- 851).

Kauno teritorinė ligonių kasa daug dėmesio skyrė visuomenės informavimo priemonėms. Spaudoje, interneto svetainėje gyventojai, gydymo įstaigos, vaistinės buvo nuolat informuojamos apie naujienas, aktualijas įvairių paslaugų tiekimo srityje: apie privalomojo sveikatos draudimo naujoves, storžarnės bei kitas profilaktines programas, sąnarių endoprotezavimo operacijas, naują dantų protezavimo tvarką, klausos aparatų, sulankstomųjų akių lęšiukų įsigijimą, gydymąsi sanatorijoje, būtinosios pagalbos suteikimą pacientams ir kt. Kauno ir Marijampolės apskričių regioninėje bei respublikinėje spaudoje išspausdinta 98 straipsnių. Ligonių kasos svetainėje gyventojams, įstaigoms pateikta per 50 naujienų, publikacijų, aktualijų, - t.y. 66 proc. daugiau informacijų nei 2008 m.

Kauno TLK tęsė 2006 m. pradėtą vykdyti funkciją - administravo asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus. Kauno ir Marijampolės apskričių 2975 gyventojams suteikta dantų protezavimo paslaugų už 8,11 mln.Lt.

Įstaigos darbuotojai 2009 m. atliko 341 patikrinimą. Specialistai tikrino asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kiekį, kokybę, receptų išrašymo ir išdavimo teisėtumą. Atlikus kontrolės duomenų ekspertizę surašytas 341 ekspertizės protokolas, paskaičiuota žala PSDF biudžetui už 1 001 349 Lt.

Toliau vykdoma automatizuota asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolė informacinėje sistemoje “Sveidra”. Jei gyventojams teikiamos gydymo paslaugos neatitinka sutartinių įsipareigojimų, apie tai gydymo įstaigos kiekvieną dieną yra informuojamos elektroniniu paštu. Įstaigoms iš viso išsiųsta informacinių bylų 45039, - t.y. 4 tūkst. bylų daugiau nei pernai.

Kauno apskrityje atlikta restruktūrizacija dvejose viešosiose gydymo įstaigose: Kauno medicinos universiteto klinikose įrengti akių ligų suaugusiųjų bei vaikų dienos chirurgijos skyriai ir Raseinių ligoninėje priėmimo skyrius reorganizuotas į priėmimo-skubios pagalbos skyrių. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos savo programose didesnį dėmesį skyrė dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos paslaugų plėtrai, taip pat medicininės įrangos įsigijimui.

2010 m. Kauno TLK darbuotojai siekia plėtoti dialogą su apdraustaisiais, mažinti skirtumą tarp apdraustųjų ir draudžiamųjų, didinti visuomenės pasitikėjimą mūsų organizacija.

 

Updated: 2018.07.27

OFFERS

KAUNAS Territorial Patient Fund